cover_issue_1334_es_ES

Članek / Empowerment through Migration: Narratives of Successful Migrant Women’s Integration in Slovenia

Veronika Bajt in Mojca Frelih sta objavili znanstveni članek Opolnomočenje z migracijami: Pripovedi o uspešnem vključevanju migrantk v Sloveniji (»Empowerment through Migration: Narratives of Successful Migrant Women’s Integration in Slovenia«) v posebni številki »Migrations, gender and integration. An international approach« (Vol. 1 No. 31, 2022) mednarodne revije »Cuestiones Pedagógicas Journal«, ki sta jo uredili Teresa Terrón-Caro in Giovanna Campani.

Vsebina članka:

Obstoječe analize transnacionalnih migracij pogosto poudarjajo naraščajoče povpraševanje po migrantskem delu žensk, saj so migrantke z globalnega juga usmerjene v gospodinjske storitve in skrbstveno delo v bogatejših državah globalnega severa. Dejansko povpraševanje po nizkokvalificirani delovni sili pomeni, da migranti in migrantke zapolnjujejo mesta podcenjenega in slabo plačanega dela, ki se ga “domače” prebivalstvo v družbah gostiteljicah izogiba. To se še vedno slabo odraža v državnih politikah, ki pretežno opredeljujejo in urejajo položaj priseljencev v smislu omejitev. Vse več raziskav o vključevanju migrantk se tudi v Sloveniji osredotoča na njihov položaj na trgu dela, problematizira zniževanje sposobnosti in socialno-ekonomsko izključenost ter opisuje njihove različne strategije spoprijemanja in delovanje pri odpravljanju izkušenj diskriminacije in socialne mobilnosti navzdol. Na podlagi novih empiričnih podatkov, ki zajemajo pripovedi migrantk in njihove glasove, zbrane v spletni raziskavi, avtorici v prispevku izpostavljata, da je potrebno na migracije gledati tudi kot na opolnomočenje in osebno zgodbo o uspehu številnih migrantk. Posebej poudarjata socialno-izobraževalni vidik osvajanja jezika kot enega ključnih vidikov integracije migrantov in ponujata nov vpogled v situacijo, kako je pandemija COVID-19 vplivala na integracijske procese migrantk v Sloveniji.

Vsi objavljeni članki so dostopni na povezavi.