Vojna in mir, ob 20.letnici Miorvnega inštituta, zbirka Politike.

Vojna in mir. Refleksije dvajsetih let

V knjigi Vojna in mir so objavljeni članki avtorjev in avtoric, ki so se odzvali na vabilo, da ob dvajseti obletnici ustanovitve Mirovnega inštituta prispevajo svoje kritične poglede na delovanje inštituta, na vprašanja vojn in miru na področju nekdanje Jugoslavije, novih vojnih zavezništev in udeležbe v mednarodnih vojaških intervencijah ter sodobnih problemov prepletanja miru in vojne. V prvem delu so tako zbrani prispevki, ki se posvečajo refleksiji nastanka in delovanja mirovnega gibanja in Mirovnega inštituta pred letom 1991 in po njem, pa tudi vprašanju vloge in pomena mirovništva in civilnodružbenega gibanja v ožjem, slovenskem okolju. V prispevkih v drugem delu knjige je poudarek na neposrednem in primerjalnem raziskovanju postsocializma, tranzicije, vojne in miru, pa tudi na neposrednih izkušnjah na področju izgradnje miru v mednarodnem prostoru.

Uredila:
Vlasta Jalušič in Lev Kreft

Avtorji in avtorice prispevkov:
Sašo Gazdić, Marko Hren, Vlasta Jalušič, Gorazd Kovačič, Tonči Kuzmanić, Dušan Plut, Sabrina P. Ramet, Rudi Rizman, Dieter Senghaas, Darko Štrajn, Gregor Tomc in Arno Truger