Raziskovalno poročilo

Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice

Raziskava prikazuje t.i. posnetek stanja vzgoje in izobraževanja o človekovih pravicah v slovenskih osnovnih šolah. V izhodišču raziskave bomo predstavili nekatere opredelitve koncepta človekovih pravic, Deklaracijo o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah, ki ju bomo predstavili z vidika pravice do izobraževanja, kot ene izmed temeljnih človekovih pravic.

Raziskava v okviru projekta raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 2002.