Work and the Challenges of Belonging

Work and the Challenges of Belonging: Migrants in Globalizing Economies

Pri založbi Cambrige Scholars Publishing je izšla knjiga ‘Work and the Challenges of Belonging Migrants in Globalizing Economies‘ , ki sta jo uredili Mojca Pajnik in Floya Anthias. Knjiga obravnava migrantsko delo znotraj ekonomske globalizacije, tako v EU kot po svetu. Osredotoča se predvsem na odnose med delom in kompleksnostjo migrantske pripadnosti  v transnacionalnih prostorih.