Zasebno in javno v medijih. Pravna ureditev in praksa v Sloveniji

Zasebno in javno v medijih. Pravna ureditev in praksa v Sloveniji

Vsebino te knjige je mogoče razdeliti na tri vsebinske sklope. V prvem predstavlja uveljavljanje ene od pomembnih človekovih pravic, ki je bila v Sloveniji dolgo zanemarjena – pravice dostopa do informacij javnega značaja. Drug del je posvečen pravici do zasebnosti in mehanizmom njenega varstva, kadar vanjo neupravičeno ali čezmerno posegajo mediji. V tretjem delu poskuša prikazati mehanizme samoregulacije in samonadzora novinarskega dela ter ponovno oživiti predlog za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji.