Kultura, d.o.o. Materialni pogoji kulturne produkcije

Kultura, d.o.o. Materialni pogoji kulturne produkcije

Kultura, d.o.o. analizira socialni, politični in ekonomski okvir, v katerem poteka kulturna produkcija. Avtorji in avtorice besedil, ki so tu prvič objavljena, razmišljajo o programih kulturne vzgoje, o investicijah v kulturno infrastrukturo, o zaposlovanju v kulturi, kakor tudi o širšem (globalnem) okolju, v katerem poteka spreminjanje kulturnih dobrin v tržno blago. V svojih prispevkih izhajajo iz družbenih teorij, ki niso omejene zgolj na ekonomske analize kulturne produkcije.

Kazalo
Aldo Milohnić
Kultura v primežu ekonomske racionalnosti

Maja Breznik
Kultura med “kulturno izjemo” in “kulturno raznoličnostjo”

Aldo Milohnić
Zaposlovanje v kulturi

Majda Hrženjak
Kulturna vzgoja med trgom in šolo

Bratko Bibič
Kulturna infrastruktura