Osrednjo ekipo sestavljajo raziskovalci in raziskovalke iz treh slovenskih raziskovalnih institucij, z različnim disciplinarnim ozadjem – politologijo, kulturnimi študiji, sociologijo, pravom, filozofijo, psihoanalizo in umetnostjo ter mednarodno priznana sodelavca in sodelavka iz tujine.

Vodja projekta:

Vlasta JalusicDr. Vlasta Jalušič je politologinja in poznavalka Hannah Arendt, urednica več prevodov in avtorica člankov, leksikografskih prispevkov in knjig o Hannah Arendt.

SICRIS

Raziskovalci in raziskovalke:

Mirt KomelDr. Mirt Komel je filozof in pisatelj, profesor filozofije in književnosti, predstojnik Katedre za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Inštitutu za filozofijo in Mirovnem inštitutu v Ljubljani, soustanovitelj mednarodnega heglovskega združenja Aufhebung.

SICRIS

Gorazd KovacicDr. Gorazd Kovačič je sociolog, doktoriral je na temo koncepta družbe pri Hannah Arendt. Zaposlen je kot predavatelj na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in raziskovalno sodeluje z Mirovnim inštitutom. Raziskovalno se ukvarja z ekonomsko in politično sociologijo, s sociološko in s politično teorijo in z analizo političnih ideologij.

SICRIS

Bostjan Nedoh Dr. Boštjan Nedoh je znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, raziskuje na presečišču med sodobno filozofijo, teoretsko psihoanalizo, biopolitiko, politično teologijo in kritičnimi ekonomskimi in družbenimi teorijami.

SICRIS

Lana ZdravkovicDr. Lana Zdravković je filozofinja, raziskovalka, aktivistka in performerka. Področja njenega raziskovalnega zanimanja so: politično delovanje, radikalna enakost, emancipatorne prakse, misel-praksa militantnega subjekta.

SICRIS

Neza Kogovsek SalamonDr. Neža Kogovšek Šalamon je pravnica, osredotoča se na vprašanja državljanstva, migracij in človekovih pravic. Svojo raziskavo o izbrisanih in o izbrisu je zasnovala na konceptualizaciji pravico imeti pravice Hannah Arendt.

SICRIS

Jerneja BrumenMag. Jerneja Brumen zaključuje doktorski študij Varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. V doktorski disertaciji preučuje aktualnost politične teorije Hannah Arendt na področju okoljske misli. V kontekstu politične misli Hannah Arendt  jo najbolj zanima pomen razlikovanja med delovanjem in mišljenjem.

SICRIS

Sodelujoča raziskovalca in raziskovalka iz tujine:

Wolfgang HeuerDr. Wolfgang Heuer je docent na Otto Suhr Institutu, Svobodne univerze v Berlinu, izvršni urednik HannahArendt.net, dela na publikaciji neobjavljenih rokopisov v zbranih delih Hannah Arendt, gostujoči profesor v Braziliji, Čilu, Kolumbiji in Španiji, vodja seminarja na Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku.

Zoran KurelicDr. Zoran Kurelić je politični filozof in profesor na Fakulteti političnih znanosti Univerze v Zagrebu, kjer je trenutno tudi dekan. Njegovo področje raziskovanja zajema sodobni iliberalizem, ter reinterpretacijo koncepcije radikalnega zla pri Hannah Arendt.

Cristina SanchezDr. Cristina Sanchez je pravna filozofinja in poznavalka Harendt Arendt z Avtonomne Univerze v Madridu.

Ta skupina raziskovalcev in raziskovalk že dolgo sodeluje v različnih projektih, publiciranju knjig in na konferencah. Sodelovali so pri publiciranju več knjig in revij, ki so posvečene misli Hannah Arendt, organizirajo pa tudi letna srečanja/seminarje na Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku.