RTV je ZAkon – Glasujmo ZA

RTV je ZAkon – Glasujmo ZA

Končuje se kampanja pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija.

Štiri strokovne organizacije – Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open – smo se v kampanji ZA uveljavitev novele zakona povezale pod geslom »RTV je ZAkon« z namenom zagovarjati stroko, profesionalne standarde in interes javnosti.

rtv je zakon okroglaKot prijatelji kampanje so se nam pridružile druge strokovne organizacije, vključili so se številni profesionalni novinarji in drugi strokovni delavci RTV Slovenija in drugih medijev, svoja sporočila ZA zakon so sporočali kulturniki in znanstveniki, športniki, okoljevarstveniki, upokojenci in mladi, podporo neodvisnemu in strokovnemu delovanju RTV Slovenija so v kampanji izrazili številni občani in občanke, ki smo jih nagovarjali na tribunah in ulicah.

Skupaj sporočamo, da  z glasom ZA novelo zakona o RTV Slovenija želimo javno radiotelevizijo zaščititi pred politično zlorabo in uničenjem, ko model upravljanja in vodenja omogoča, da najpomembnejšo medijsko in kulturno ustanovo v državi upravljajo in vodijo nekompetentni kadri, ki jih nastavi katerakoli politična skupina za uresničevanje svojih interesov.

Celotna javnost je lahko spremljala, kako je Televizija Slovenija oddaje namenjene soočenju mnenj zasnovala in vodila pristransko, neenakopravno in v nasprotju s profesionalnimi in etičnimi standardi.

Naša kampanja ZA je bila zagovor profesionalnega novinarstva, verodostojnih informacij, odprte in pluralne razprave, kakovostnega programa, ki ga ustvarjajo najbolj strokovni kadri, zagovor sistema upravljanja in vodenja RTV Slovenija s kompetentnim vodstvom.

Podpiramo rešitve v novem zakonu, ker pristojnosti imenovanja organa upravljanja prenašajo s parlamenta in vlade na niz neodvisnih javnih institucij, strokovnih organov in organizacij. Te z javnimi razpisi in na podlagi jasnih kriterjev, ki jih dosedanji zakon nima, izberejo člane sveta RTV Slovenija z različnih strokovnih področjih. S tem novi zakon preprečuje politični vpliv, da bi katera koli politična stranka postavljala organe upravljanja, vodstvo, urednike in novinarje, ter vplivala na to, katere oddaje so v programu, o čem se poroča in o čem se ne sme poročati.

Javna radiotelevizija RTV Slovenija je skupno javno dobro. Danes bolj kot kadar koli potrebujemo neodvisen in verostojen javni medij z najbolj strokovnimi in nepristranskimi uredniki, voditelji in novinarji. Javni medij, ki nam v teh kompleksnih in težkih časih zagotavlja nepristranske, preverjene in verodostojne informacije, vrhunske analize, ki je prostor odprte in pluralne javne razprave ter ustvarjanja vrhunskih kulturnih in umetniških vsebin.

RTV naj upravljajo, vodijo in v njem ustvarjajo najboljši kadri, neodvisni in strokovni – tako kot vso ključno nacionalno infrastrukturo in institucije morajo voditi in v njej delati najboljši strokovnjaki za dobrobit nas vseh.

RTV je zame. RTV je zate. RTV je ZAkon. Ne dovolimo, da bi bil to servis političnih strank katerekoli politične opcije.

Zato soodločajmo, udeležimo se referenduma in glasujmo ZA.