Novice

Varuhinja ugotovila pristranskost zasnove referendumskih oddaj o Zakonu o RTV Slovenija

Varuhinja ugotovila pristranskost zasnove referendumskih oddaj o Zakonu o RTV Slovenija

Na Mirovnem inštitutu smo prejeli odgovor varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marice Uršič Zupan na našo pritožbo glede vodenja in zasnove dveh referendumskih oddaj (14. 11. in 17. 11. 2022), v katerih so mnenja o noveli Zakona o RTV Slovenija soočili predstavniki civilne družbe. Pritožbo smo oddali 18. 11. 2022, odgovor varuhinje pa prejeli 6. 1. 2023. Zaradi preobremenitve, ki je vplivala na to, da ni spoštovala določil Pravilnika o delovanju varuha o 20-dnevnem roku za odgovor, se je varuhinja opravičila.

Varuhinja je pritrdila, da je naša pritožba o pristranski zasnovi obeh oddaj upravičena. Strinjala se je, da je vključitev prej posnetih citatov oseb, ki so v veliki meri izražali mnenja in stališča proti zakonu v del oddaje, ki bi moral biti povsem nevtralen in nepristranski, porušila zahtevano nepristransko zasnovo oddaj. Dodaja, da je urednica in voditeljica oddaje to napačno utemeljila kot zamenjavo za njena novinarska vprašanja.

Varuhinja je pritrdila tudi naši pritožbi o neenakopravni predstavitvi mnenj. V odgovoru je poudarila, da je referendumsko soočenje žanrska oddaja, v kateri je enakopravna zastopanost mnenj za in proti izrecno poudarjena in zahtevana. To je tudi podrobno opredeljeno in predpisano skoraj do minute natančno z zakonoma (6. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, 12. člen Zakona o RTV Slovenija) ter s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija (točka 3.2). Ugotovila je, da sta obe oddaji imeli poleg odmerjenega časa za zagovornike in nasprotnike zakona v zasnovo vključene še zelo dolge citate z izraženimi mnenji in stališči glede novele zakona, s čimer sta navedene zakonske določbe in poklicna merila prekršili. Vsebinsko so štirje posnetki, skupaj dolgi skoraj devet minut, pomenili čas, namenjen stališčem proti zakonu, ki pa se niso všteli v skupni čas namenjen nasprotnikom zakona. Nasprotno pa so zagovornikom zakona všteli čas, kjer niso izražali mnenj o zakonu, temveč pojasnila glede upravičenosti do udeležbe v oddajah (npr. razlaga za podajanje ugovora na udeležbo generalnega direktorja RTV Slovenija kot fizične osebe v referendumski kampanji). Kar pomeni, da je bil skupni čas zagovornikov zakona še krajši od časa nasprotnikov zakona. Varuhinja ugotavlja, da so bile z vsem naštetim pri pripravi zasnove obeh oddaj kršene tudi točka 1.2 Poklicnih meril o nepristranskosti, deloma tudi točka 1.5 o odgovornosti, ki nalaga zbiranje in posredovanje informacij z namenom zagotavljati njihovo najširšo dostopnost in omogočiti uporabnikom, da si o zadevi ustvarijo mnenje, ter točka 2.3 o uravnoteženosti sporočanja.

Varuhinja je nadalje poudarila, da je potrebno ločiti zasnovo oddaje, ki je v pristojnosti uredništva, od vodenja oddaje. Po njeni oceni, temeljit pregled oddaje pokaže, da je bilo zgolj vodenje oddaje večinoma nepristransko. V tem delu ni pritrdila naši pritožbi. Varuhinja ocenjuje, da je voditeljica v uvodu obeh oddaj korektno navedla namen in pravila oddaje, sodelujočim je besedo dodeljevala enakomerno in nepristransko, med oddajo je pazila, da je bil čas obeh strani kolikor toliko izenačen, gostom je pustila, da so misli izpeljali do konca. Pristranskost vodenja pa je bilo zaznati v tonu oziroma čustveni opredeljenosti voditeljice pri nekaterih vprašanjih, saj je pri nekaterih vprašanjih izrekla mnenje, ki ni temeljilo zgolj na dejstvih, temveč na vrednostni sodbi. Klub temu pa varuhinja zaključuje, da je bilo pristranskih vprašanj v obeh oddajah izredno malo, zato zgolj vodenju oddaje ne more očitati hujših kršitev nepristranskosti ali točke 3.2 Poklicnih meril.

Na podlagi navedenih ugotovitev bo varuhinja uredništvu priporočila, da opravi notranjo razpravo o referendumskih soočenjih (in podobnih oddajah) v treh vsebinah:

  • o uredniški zasnovi referendumskih soočenj, zlasti v luči vključevanja mnenj oseb, ki ne sodelujejo v referendumski kampanji;
  • o natančnejši opredelitvi vsebin, ki se vštevajo v čas zagovornikov in v čas nasprotnikov referendumske vsebine, in vsebin, ki se iz tega časa izločijo;
  • o prikazovanja porabljenega časa zagovornikov in nasprotnikov tudi gledalcem, ne samo sodelujočim v oddaji, kar omogoča vpogled gledalcev v enakovredno razporeditev časa, pa tudi kasnejši pregled, kar zdaj ni možno.