Slovenija ni sodelovala v GMMP 2015

Slovenija ni sodelovala v GMMP 2015

Global Media Monitoring Project, Švedskas

V okviru Globalnega projekta za spremljanja medijev (Global Media Monitoring Project, GMMP) so raziskovalke in raziskovalci, aktivistke in aktivisti v več kod 130 državah sveta 25. marca 2015 prostovoljno spremljali udeležbo žensk v programskih vsebinah medijev.

Global Media Monitoring Project, Albania

Global Media Monitoring Project, Albania

Predvideno je bilo, da se v globalni projekt vključi tudi Slovenija ter smo pri Mirovnem inštitutu (predvidena koordinatorica: Brankica Petković) k sodelovanju pritegnili več sodelavk znotraj in zunaj inštituta. Po objavi datuma globalnega spremljanja medijev (25. marec 2015), ki so ga izbrali na sedežu globalnega projekta v Torontu, smo ugotovili, da gre za datum, ki je v Sloveniji materinski dan in kot takšen ni metodološko ustrezen za spremljanje udeležbe žensk v programskih vsebinah medijev. Po posvetu z organizatorji globalnega projekta smo z obžalovanjem odstopili od udeležbe.

Po sprejetju Akcijske platforme v Pekingu so aktivistke in aktivisti, raziskovalke in raziskovalci vzpostavili Globalni projekt spremljanja medijev ter izvedli akcijo globalnega monitoringa petkrat: 1995, 2000, 2005, 2010 in letos.

Na isti dan vse države na svetu, ki so vključene v monitoring, po isti metodologiji spremljajo vzorec (informativnih) medijev in ugotavljajo udeležbo žensk. Slovenija je sodelovala le v letih 1995 in 2000 (Urad za žensko politiko oziroma Doroteja Verša).

Global Media Monitoring Project, Ghana

Global Media Monitoring Project, Ghana

V vseh dosedanjih poročilih ugotavljajo, da v vsebinah osrednjih informativnih medijev ženske nastopajo veliko manj kot moški. Po zadnji študiji iz leta 2010, ki je zajela 108 držav sveta, le 24 vseh oseb, ki jih je možno slišati, videti ali o njih brati v medijih so ženske. Je pa zaslediti počasen napredek: 18% v 2000, 21% v 2005, torej udeležba raste za 0,5% na leto. Kot pravi Sarah Macharia, koordinatorica GMMP v 2010, “s tem tempom bomo potrebovali še 43 leta ali skoraj pol stoletja, da dosežemo enako prisotnost žensk in moških v osrednjih informativnih medijih”.

Več informacij o GMMP 2015 je dostopno na spletni strani: http://whomakesthenews.org/articles/global-media-monitoring-project-2015-takes-place.