Novice

Članek Mojce Pajnik in Majde Hrženjak uvrščen v izbor dosežkov “Odlični v znanosti 2021” ARRS

Članek Mojce Pajnik in Majde Hrženjak uvrščen v izbor dosežkov “Odlični v znanosti 2021” ARRS

journalism coverČlanek Mojce Pajnik in Majde Hrženjak »Engendering Media Work: Institutionalizing the Norms of Entrepreneurial Subjectivities« (»Uspoljenost medijskega dela: institucionalizacija norm podjetniške subjektivitete«), objavljen v reviji Journalism, je uvrščen v izbor dosežkov »Odlični v znanosti 2021« ARRS, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Izbor so pripravile članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdil pa ga je znanstveni svet agencije. Članek je nastal v okviru raziskave Spolna diferenciacija v medijski industriji.

Kolegicama iskreno čestitamo!

 

 

Članek | Celotni izbor dosežkov

Povzetek

Članek prinaša inovativna epistemološka spoznanja in izvirne empirične rezultate o uspoljenosti medijskega sistema. S konceptualno opredelitvijo požrešnih organizacij in podjetniških subjektivitet in z empirično analizo televizijske produkcije v Sloveniji avtorici pokažeta, da strah pred slabšanjem socialnega in ekonomskega položaja pritiska na novinarje in novinarke, da normalizirajo zahteve požrešne organizacije in se samodisciplinirajo v subjektiviteto hiperproduktivnosti, večopravilnosti, fleksibilnosti, nenehne dosegljivosti ter razpoložljivosti za delo. Analiza pokaže, da organizacije neoliberalnih trgov dela zaostrujejo maskulinizirane vzorce delovnih kultur in vzdržujejo mit o enakosti spolov in spolni nevtralnosti prekarizacije dela. Feminizaciji novinarstva navkljub v medijski industriji ni pripoznano, da hiperprodukcijska naravnanost izključuje družbeno reprodukcijo iz sfere plačanega dela ter jo pozaseblja in individualizira, ženske novinarke pa potiska v položaj prilagajanja navidezno spolno nevtralnim vzorcem dela.