dr. Ana Frank

raziskovalka

Ana Frank je doktorirala leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2007 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Mirovnem inštitutu in sodelovala pri več slovenskih in evropskih projektih. Med letoma 2004 in 2007 je kot podiplomska študentka v Turčiji študirala na Univerzi v Ankari in Univerzi v Istanbulu, kjer se je učila turškega jezika in obiskovala predavanja iz študij spolov, kulturologije in antropologije. Veliko časa je preživela z različnimi aktivisti/-kami tako zasebno kot preko različnih društev in institucij. Njihove zgodbe in boji so bili tudi temelj za nastanek znanstvene monografije Feminizem in islam: turške ženske med Orientom in Zahodom, ki je izšla leta 2014. V letih 2012 in 2013 je prejela štipendijo Sveta za znanstvene in tehnološke raziskave Turčije (TÜBITAK) in kot gostujoča študentka na Sabancı Univerzi v Istanbulu izvedla raziskavo za doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskurze v javnih politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji. Študirala je tudi na Łódź Univerzi na Poljskem in na Florida International University v ZDA. Objavila je več strokovnih in znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija