dr. Ana Frank

raziskovalka

Ana Frank je doktorirala leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2007 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Mirovnem inštitutu in sodelovala pri več slovenskih in evropskih projektih. Njena področja zanimanja so predvsem mednarodni odnosi, policy analiza, evropeizacija in evropska integracija, analiza politik EU in proces adaptacije nacionalnih zakonodaj, študije spolov, kulturne in religijske študije, orientalizem in postkolonialne študije, analiza diskurza, diskriminacija, Turčija, islam, migracije, pa tudi vizualne in performativne umetnosti.

Med letoma 2004 in 2007 je kot podiplomska študentka v Turčiji študirala na Univerzi v Ankari in Univerzi v Istanbulu kjer se je učila turškega jezika in obiskovala predavanja iz študij spolov, kulturologije in antropologije. Veliko časa je preživela z različnimi aktivisti/-kami tako zasebno kot preko različnih društev in institucij in poslušala njihove življenjske zgodbe. Te zgodbe in njihovi boji so bili tudi temelj za nastanek znanstvene monografije Feminizem in islam: turške ženske med Orientom in Zahodom, ki je izšla leta 2014. V knjigi je avtorica želela prikazati raznolikost in kompleksnost življenja žensk v Turčiji in razkriti globlje antropološke, kulturne in zgodovinske vzvode, ki vplivajo na površinsko nevidna razmerja moči. V letih 2012 in 2013 je prejela štipendijo Sveta za znanstvene in tehnološke raziskave Turčije (TÜBITAK) in kot gostujoča študentka na Sabancı Univerzi v Istanbulu izvedla raziskavo za doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskurze v javnih politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji.

Od leta 2010 do 2013 je bila v okviru zavoda Exodos iz Ljubljane tudi raziskovalka in članica raziskovalno umetniške ekipe Corners of Europe. To je bila več let delujoča platforma za umetnike in občinstvo, ki so jo oblikovale in vodile kulturne organizacije na robovih Evrope. Na Severnem Irskem je skupaj z drugimi umetniki in raziskovalci sodelovala pri projektu Corners – Built to Contain, kjer so (politični) zaporniki oziroma obsojene osebe pripovedovale svoje zgodbe in jih uprizorile v radijski igri, ki so jo razvili skupaj z mednarodni umetniki (igralci, avdio umetniki). Skozi vrsto srečanj in delavnic so bile zbrane zgodbe, ki so ustvarile edinstveno 16-minutno igro, ki raziskuje življenje v zaporu, vključno z vsakodnevnimi rutinami, majhnimi dejanji upora, komunikacijo s svetom onkraj zidov in namišljenim begom.

Vsa leta je veliko je potovala in med drugim študirala tudi na Łódź Univerzi na Poljskem in na Florida International University v ZDA. Objavila je več strokovnih in znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah, tekoče govori angleško, italijansko in turško in med drugim tudi občasno prevaja, predvsem turški jezik.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija