EWSI – Evropska spletna stran za integracijo

EWSI ponuja snovalcem politik in vsem, ki se ukvarjajo z integracijo v Evropi, orodje za izmenjavo informacij in dobrih praks integracije. Služi kot vir za vse, ki delajo na integraciji, tako v nevladnem kot vladnem sektorju.

Vodja projekta: Veronika Bajt
Sodelavki na projektu: Ana Frank in Lana ZdravkovićIzvedba

Za Slovenijo so bili identificirani in naloženi na spletno stran relevantni dokumenti, novice, nacionalne in lokalne spletne strani, dogodki, dobre prakse ter informacije o shemah financiranja; izvaja se tudi promocija EWSI-spletne strani ter redno sprotno obveščanje preko Facebook in Twitter profilov, ki sta bila posebej za EWSI-Slovenija izoblikovana v letu 2013. Poleg rednih projektnih aktivnosti so bila pripravljena naslednja posebna poročila za
Slovenijo:

  • EWSI Integration Dossier – Slovenia: The Role of Employers in Immigrant Integration;
  • EWSI Integration Dossier – Slovenia: Recognition of Qualifications and Competencies;
  • EWSI Special Feature – Slovenia: Language Courses;
  • EWSI Special Feature – Slovenia: Migrant Political Participation ter
  • EWSI Special Feature – Slovenia: Tolerance and Anti-racism in Europe.

 

Partnerji:

EWSI za Evropsko komisijo koordinira konzorcij dveh partnerjev: Intrasoft in Migration Policy Group.

Financerji:

Evropska komisija, Directorate General for Home Affairs.