LIGHT ON – Medskupnostno delovanje za boj proti sodobnemu simbolizmu in jeziku rasizma in diskriminacije

Projekt LIGHT ON razvija ozaveščanje za splošno kulturo stigmatizacije rasizma in vzpodbuja proaktivno vlogo akterjev v skupnosti, ki nasprotujejo rasizmu, ksenofobiji in sorodnim oblikam nestrpnosti v Evropi. LIGHT ON se ukvarja z nevarnim podcenjevanjem družbenega neupoštevanja oziroma z naraščajočo normalizacijo rasističnih podob, navad in izrazov v EU državah, uporabljajoč skupnostni pristop in vključujoč vse relevantne dele družbe oziroma vse socialne partnerje: državljane, prebivalce, žrtve, organe kazenskega pregona in pravosodja. LIGHT ON želi oblikovati nabor orodij v boju proti rasizmu za širšo skupnost, ter tudi za strokovnjake kazenskega pregona, in sicer s preventivnim in participativnim pristopom, ki poziva vse relevantne akterje, da se borijo proti rasizmu in diskriminaciji.

Namen in cilji:

 • Izpodbijanje podcenjevanja in normalizacije rasizma in ksenofobije ter sprejemanja rasističnih podob in izrazov kot običajnih ali normalnih izrazov dialoga v družbenem in vsakdanjem življenju. Le-to temelji na podlagi znanstvene raziskave, ki identificira izraze, ki eksplicitno in implicitno izražajo rasizem, medtem ko hkrati analizira, kako so dojeti v različnih družbah. Raziskava predstavlja tudi okvir za izgradnjo nabora orodij, namenjenih ozaveščanju;
 • Krepitev zmogljivosti strokovnjakov in odgovornih organov, da prijavijo diskriminatorna vedenja in kazniva dejanja storjena iz sovraštva, s pomočjo visoko specializiranega modela usposabljanja in zbirke orodij za prepoznavanje rasističnih in diskriminatornih značilnosti, četudi se le–te skrivajo v družbenih vedenjih, ki so običajno sprejeta;
 • Spodbujanje ljudi, da prijavijo primere incidentov diskriminacije oziroma primere, ko ljudje postanejo sami žrtve diskriminacije. V nasprotju z normalizacijo rasizma projekt skuša ustvariti proaktivno izvrševanje kaznovanja diskriminacije z usmerjenimi dejavnostmi za spodbujanje pritožb in penalizacije, tako formalne kot neformalne, na pristojne organe;
 • Zagotavljanje orodij za promocijo evropskih akcij in kampanj, ki jih bo potrdil evropski protidiskriminacijski konzorcij in bodo preizkušena v petih nacionalnih kampanjah.

Vodja projekta: Veronika Bajt
Sodelavke na projektu: Ana Frank, Mojca Pajnik in Franja ArličIzvedba

 • Oblikovanje Svetovalnega odbora končnih uporabnikov, ki bo ocenil orodja ozaveščanja o diskriminaciji in proti rasizmu;
 • Analiza in znanstveno raziskovanje skritih (implicitnih) in odkritih (eksplicitnih) simbolov rasizma in diskriminacije, ter kvalitativna in kvantitativna analiza, kako so ti simboli zaznavani v različnih evropskih skupnostih;
 • Vzpostavitev pet Nacionalnih opazovalnih točk, ki bodo spodbujale aktivno vlogo lokalnih skupnosti v nasprotovanju rasizmu;
 • Oblikovanje in preizkus pilotnega modela za usposabljanje relevantnih uradnikov in pravnih strokovnjakov, da bi le–ti izboljšali svojo sposobnost prepoznavanja in nasprotovanja rasizmu;
 • Razvoj pametnih orodij proti rasizmu, t.j. vrsta praktičnih instrumentov, namenjenih za različne ciljne skupine (vključno s smernicami za organe pregona, vizualno bazo podatkov o rasističnih podobah in s tem povezanim slovarčkom pojmov, ter predlogami za poročanje);
 • Oblikovati na socialnem omrežju temelječi sistem poročanja o rasizmu na spletu;
 • Promocija kampanje za identifikacijo diskriminatornih vedenj in spodbujanje projektnih aktivnosti.

Partnerji:

 • Abruzzo region, Italija (koordinator projekta);
 • Progetti Sociali, Italija;
 • UNICRI - United Nations Interregional Institute for Research on Crime and Justice;
 • ENAR - European Network against Racism;
 • The Ombudsman for Minorities the Ministry of Interior of Finland;
 • ISIG - International Institute of Sociology of Gorizia, Italija;
 • ELTE - The Eötvös Lóránd University, Madžarska;
 • The Forum - The Migrant and Refugee Community Forum in London, Velika Britanija;
 • The Peace Institute, Slovenija.

Financerji:

Evropska komisija, program Fundamental Rights and Citizenship