Novice

Sodobna politična misel Lane Zdravković

Sodobna politična misel Lane Zdravković

Od 15. do 17. julija je v Kovku pri Ajdovščini potekala Poletna šola sodobne politične misli 2021 v organizaciji Liste demokratičnega študentstva. Poletna šola sodobne politične misli je 4-dnevni dogodek, ki zainteresiranim študentkam in študentom želi približati neformalna znanja na področjih študentskega organiziranja, aktivizma, pa tudi drugih problematik sedanjosti; pomembno je predvsem povezovanje znanj in izkušenj. Organizatorji želijo odpreti prostor svobodnega razmišljanja izven institucionalnih oblik formalnega izobraževanja, spodbujati misel, ki ni omejena z nabiranjem kreditnih točk in ne spodbuja bitke med ljudmi za različne reference in pozicije. Postaviti želijo platformo za izobraževanje mladih o politični terminologiji ter odpreti polje politične diskusije.

Na poletni šoli je sodelovala tudi dr. Lana Zdravković s predavanjem z naslovom “Kako skonstruirati-misliti-udejanjiti emancipatorno politiko v avtoritarnih časih?” V predavanju je opredelila koncept emancipacije skozi zgodovino ter s poudarkom na razumevanje koncepta pri K. Marxu, H. Arendt in J. Rancièrju V nadaljevanju je predstavila nekatere možnosti, načine in pogoje za udejanjanje emancipatornega potenciala politike izhajajoč iz sodobne politične filozofije A. Badiouja, É. Balibarja in J. Hollowaya. Izhajala iz predpostavke, da resen premislek o politiki nujno vključuje premislek o temeljni radikalni enakosti med ljudmi, to je neidentitetni, neetatistični, nereprezentabilni politiki emancipacije, ki ji je inherentna egalitarna norma. Pomemben sklep predavanja je, da emancipacija ne more biti resnična če ni univerzalna in v sebi ne vključuje zahtevo po enakosti vseh.