Novice

Strokovni posvet v okviru projekta Proti sovraštvu

Strokovni posvet v okviru projekta Proti sovraštvu

 

(1) »Približno dva meseca nisem mogel spati. […] Bili smo zelo paranoični. […] bilo je slabo, bal sem se marsičesa.« (2) »Na neki točki se lahko zelo zaplete z vašim duševnim zdravjem in aktivno ponujanje pomoči je nekaj, kar mislim, da je nujno potrebno.« (3) »Imel sem te psihotične epizode, to tesnobo, da me vsi opazujejo, da bo prav zdaj nekdo prišel in me nadlegoval, in s tem sem se težko spopadel.« (tri žrtve o posledicah sovražnih napadov, ki so jih doživeli v Sloveniji)

V petek, 16.6.2023 smo v Ljubljani izvedli strokovni posvet v okviru projekta Proti sovraštvu (COUNTER HATE), katerega namen je izboljšati pomoč žrtvam zločinov iz sovraštva.

Posveta se je udeležilo 22 strokovnjakov_inj, ki se pri svojem delu srečujejo (ali pa bi se potencialno lahko srečali) z žrtvami zločinov iz sovraštva ali žrtvami diskriminacije na podlagi predsodkov, s področja pravosodja, socialnega varstva, javne uprave, ter iz institucij in nevladnih organizacij, ki žrtvam nudijo neposredno ali posredno podporo. Ena izmed ugotovitev posveta je bila, da je izmenjava izkušenj različnih akterjev zelo dragocena in da si večina udeležencev želi več tovrstnih strokovnih posvetov.

Izvajalke_ci projekta si prizadevamo za pristop, ki bo v središče postavil žrtve in njihove potrebe, in za intersekcijski pristop, ki bo posebno pozornost namenjal presečišču več osebnih okoliščin, zaradi katerih lahko nekdo postane žrtev zločina iz sovraštva ali pa diskriminacije na podlagi predsodkov. Hkrati pa si prizadevamo tudi za učinkovito in skladno uporabo kazenskega prava EU na področju pravic žrtev kaznivih dejanj, zlasti učinkovito uporabo Direktive o žrtvah v nacionalnih okvirih.

V 6 evropskih državah – Španiji, Grčiji, Madžarski, Italiji, Sloveniji in Litvi – smo izvedli raziskave, s ciljem pregledati in ovrednotiti nacionalno zakonodajo, politike in tudi prakso glede zločinov iz sovraštva. Rezultati raziskave nudijo dragocen vpogled v izkušnje žrtev zločinov iz sovraštva in stališča strokovnjakinj_kov z različnih področij. V vsaki državi smo namreč poleg analize obstoječih virov izvedli še 20 intervjujev in spletno anketo, da bi analizirali in čim bolj celovito vključili izkušnje in mnenja žrtev zločinov iz sovraštva in strokovnjakinj_kov, ki se z žrtvami srečujejo pri svojem delu.

  • Nacionalna poročila vseh šestih držav so na voljo tukaj.
  • Daljša verzija nacionalnega poročila za Slovenijo je na voljo tukaj.
  • Transnacionalno poročilo pa je na voljo tukaj.

Projekt so-financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike. Niti Evropska unija niti Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike ne moreta biti odgovorna zanje.