Novice

Izobraževalni modul o zločinih iz sovraštva s poudarkom na potrebah žrtev in intersekcionalnosti

Izobraževalni modul o zločinih iz sovraštva s poudarkom na potrebah žrtev in intersekcionalnosti

Vabimo vas, da si ogledate in preberete izobraževalni modul o zločinih iz sovraštva s poudarkom na potrebah žrtev in intersekcionalnosti. 

Izvajalke_ci projekta si prizadevamo za pristop, ki bo v središče postavil žrtve in njihove potrebe, in za intersekcijski pristop, ki bo posebno pozornost namenjal presečišču več osebnih okoliščin, zaradi katerih lahko nekdo postane žrtev zločina iz sovraštva ali pa diskriminacije na podlagi predsodkov. Hkrati pa si prizadevamo tudi za učinkovito in skladno uporabo kazenskega prava EU na področju pravic žrtev kaznivih dejanj, zlasti učinkovito uporabo Direktive o pravicah žrtev v nacionalnih okvirih.

V 6 evropskih državah – Španiji, Grčiji, Madžarski, Italiji, Sloveniji in Litvi – smo izvedli raziskave, s ciljem pregledati in ovrednotiti nacionalno zakonodajo, politike in tudi prakso glede zločinov iz sovraštva. Rezultati raziskave nudijo dragocen vpogled v izkušnje žrtev zločinov iz sovraštva in stališča strokovnjakinj_kov z različnih področij. V vsaki državi smo namreč poleg analize obstoječih virov izvedli še 20 intervjujev in spletno anketo, da bi analizirali in čim bolj celovito vključili izkušnje in mnenja žrtev zločinov iz sovraštva in strokovnjakinj_kov, ki se z žrtvami srečujejo pri svojem delu.

  • Nacionalna poročila vseh šestih držav so na voljo tukaj.
  • Daljša verzija nacionalnega poročila za Slovenijo je na voljo tukaj.
  • Transnacionalno poročilo pa je na voljo tukaj.

Za več informacij o projektu COUNTER HATE in raziskovalnih rezultatih obiščite spletno stran projekta ali kontaktirajte vodjo projekta pri Mirovnem inštitutu na maja.ladic@mirovni-institut.si.

Kombinirani izobraževalni modul (B-learning module), navodila za vstop