Proti sovraštvu: Izboljšanje pomoči žrtvam zločinov iz sovraštva s pristopom, osredotočenim na žrtve in intersekcijskim pristopom

Projekt Proti sovraštvu (Counter Hate) se izvaja v Španiji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, Sloveniji in Litvi, koordinira ga Univerza v Gironi (Španija), financira pa ga Evropska unija (Justice Programme). Projekt prispeva k pomoči žrtvam zločinov iz sovraštva, saj si prizadeva, da zakonodaja in politike vzpostavijo na žrtve osredotočen in intersekcijski pristop. Prioriteta je prispevati k učinkoviti in skladni uporabi kazenskega prava EU na področju pravic žrtev kaznivih dejanj, zlasti učinkoviti uporabi Direktive o žrtvah. S sprejetjem pristopa, osredotočenega na žrtve, in intersekcionalnega pristopa, projekt deli cilje Direktive ob upoštevanju posebne ranljivosti žrtev kaznivih dejanj iz sovraštva in obravnava člen 1 (ki zagotavlja ustrezne informacije, podporo in zaščito žrtvam), čl. 8 in čl. 9 glede asistenčnih storitev in čl. 10, ki zagotavlja pravico žrtve do zaslišanja.

Glavni cilji projekta so:

1) pregledati zakonodajo in politike v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva in pomoči žrtvam;

2) analizirati izkušnje žrtev, oblikovalcev politik in ključnih strokovnjakov; spodbujati izmenjavo najboljših praks in sodelovanje med zainteresiranimi stranmi; izvesti modul usposabljanja trenerjev (training for trainers) za strokovnjake na področju varnosti in pravosodja; in

3) ozaveščanje o pravicah žrtev kaznivih dejanj in razpoložljivih storitvah.Rezultati

Partnerji:

  • The University of Girona (UdG), Španija
  • The Kentro Merimnas Oikgeneias Kai Paidiou (KMOP), Grčija
  • The University of Brescia (UNIBS), Italija
  • Háttér Society (HS), Madžarska
  • Lithuanian Gay League (LGL), Litva

Financerji:

  • Evropska unija
  • Ministrstvo za javno upravo (Sklad za NVO)