Novice

Vključevanje migrantov in migrantk v trg dela: pasti, priložnosti, nasveti

Vključevanje migrantov in migrantk v trg dela: pasti, priložnosti, nasveti

V okviru projekta Migrascope – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela je Mirovni inštitut, tokrat v sodelovanju z Neodvisnim sindikatom Slovenije organiziral že drugo delavnico namenjeno migrantom in migrantkam. Cilj delavnice, ki je potekala 30. januarja 2018 v Azilnem domu na Kotnikovi ulici v Ljubljani je bil boljše informiranje o pravicah, priložnostih, pasteh pri vključevanju na trg dela (iskanju in ohranjanju zaposlitve) in širjenje ozaveščanja o tem, katere institucije v Sloveniji pomagajo pri vključevanju v trg dela ter na koga vse se je moč obrniti za pomoč pri iskanju in ohranjanju zaposlitve.

Delavnice – ki jo je vodila izkušena Sonja Šarac, svetovalka in zagovornica delavcev migrantov pri Neodvisnem sindikatu delavcev Slovenije v sodelovanju z ilustratorjem Cirilom Horjakom – se je udeležilo več kot 40 migrantov in migrantk, kar pokaže, da je potreba po takšnih izobraževanjih velika. Sicer pa se migranti in migrantke v Sloveniji, kot je pokazala že prva delavnica, ki smo jo organizirali 7. decembra 2017 v Hostlu Celica, na pomoč glede iskanja zaposlitve in svojih delavskih pravic obrnejo tudi na Zavod RS za zaposlovanje (svetovalki za migrante_ke sta Blanka Rihter in Nina Marin). Tudi nekatere nevladne in mednarodne organizacije delajo na področju dela in zaposlovanja te ranljive populacije, tako je Mednarodna organizacija za migrante / International Organisation for Migration – IOM izdala zelo koristen Zaposlitveni priročnik za osebe s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji (dostopen v farsi, urdu, slovenskem, angleškem, arabskem in tigrinja jeziku). Društvo Odnos izvaja izjemno pomembna programa: »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito« in »Socialna aktivacija migrantskih žensk«, ter skupaj z IOM razvija digitalno platformo »Skills2Work« za priznavanje veščin na trgu dela in integracijo. Dragoceno pomoč pri kršenju delavskih še vedno ponuja  Delavska svetovalnica, neformalno delo z migrantkami in migranti ter njihovo socializacijo in politično emancipacijo še vedno v veliki meri opravljajo različni kolektivi in skupine delujoče znotraj SC Rog.

Januarja 2018 so z izvajanjem projekta Opolnomočenje beguncev in prosilcev za azil, ki je namenjen nudenju podpore prosilcem za azil in osebam z priznano mednarodno zaščito pri iskanju zaposlitve in socialni integraciji, začeli še pri Rdečem križu Slovenija. Projekt je še v začetni fazi, več informacij je dostopnih na spletni strani in FB profilu. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa že eno leto izvaja projekt DRIM, ki spodbuja ekonomsko integracijo migrantov in migrantk.