Vključevanje v trg dela: pasti, priložnosti, nasveti (Delavnica za migrante in migrantke)

Delavnica7. december 2017, 10:00 | Hostel Celica, Ljubljana

Delavnica je namenjena migrantom in migrantkam (v najširšem smislu), tako beguncem (osebam s priznano mednarodno zaščito) kot osebam s statusom tujca, ki v Sloveniji delajo in živijo. Cilj delavnice je boljše informiranje o pravicah, priložnostih, pasteh pri vključevanju na trg dela (iskanju in ohranjanju zaposlitve) in širjenje ozaveščanja o tem, katere institucije v Sloveniji pomagajo pri vključevanju v trg dela ter na koga vse se je moč obrniti za pomoč pri iskanju in ohranjanju zaposlitve. Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Program

10.00-10.15
Mirovni inštitut (dr. Lana Zdravković, dr. Veronika Bajt)

Kratka predstavitev projekta MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela, medsebojno spoznavanje (krog).

10.15-10.45
Zavod RS za zaposlovanje (Blanka Rihter, Nina Marin)

Predstavitev dela zavoda, za kaj je zavod pristojen, kakšne informacije in storitve ponuja, kako se na njih lahko obrnete in kaj od njih lahko pričakujete.

  1. del

10.45-11.15
Mednarodna organizacija za migrante / International Organisation for Migration – IOM
(Jana Stardelova)

Predstavitev delovanja in aktivnosti: zaposlitveni priročnik z vsemi pomembnimi informacijami v slovenskem, angleškem, arabskem in farsi jeziku; brošura za delodajalce; EU Skills Profile orodje; projekt »Skills2work«, ki nudi informacije glede vključevanja na trg dela, za osebe s priznano mednarodno zaščito in delodajalce.

11.15-11.30

Odmor (kava/čaj/rogljički/sadje)

11.30-12.00
Društvo Odnos (Franci Jazbec)

Predstavitev delovanja in aktivnosti, projekti »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, »Socialna aktivacija migrantskih žensk«, »Skills2Work«.

12.00-13.30

Kosilo (hostel Celica)

  1. del

13.30-14.00
ROG – Second Home (Arne Zupančič)

Lekcije, potrebe in izkušnje neformalnega/neinstitucionalnega/aktivističnega dela z migranti in migrantkami.

14.00-14.30
Delavska svetovalnica (Goran Lukić)

Predstavitev delovanja in pasti, ki se jih iskalci zaposlitve morajo zavedati: vstop v državo in prebivanje, pravice iz dela, socialne pravice, izobraževanje.

14.30-15.00

Vprašanja in odgovori, splošna zaključna razprava.

 

Delavnica je brezplačna in vključuje pogostitev in kosilo.
Udeležencem izven Ljubljane bodo povrnjeni potni stroški.
Prosimo, potrdite svojo prisotnost na lana.zdravkovic@mirovni–institut.si najkasneje do 5. decembra.


Delavnica je del projekta MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela, ki ga Mirovni inštitut izvaja v partnerstvu z Institute of Baltic Studies, Estonija (koordinator), Institute of Public Affairs, Poljska, Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology, Litva, Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology, Nemčija, Inclusive Works, Nizozemska, SwIdeas, Švedska.
 Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa AMIF.