Novice

Zaključki mednarodnega kolokvija projekta CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Zaključki mednarodnega kolokvija projekta CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

V okviru projekta CISUR je dne 3. julija 2020 potekal mednarodni kolokvij o uporabi Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji. Mednarodni kolokvij je bil organiziran na platformi ZOOM, na njem pa so sodelovali predstavniki sodstva, notarjev, odvetnikov, ministrstev, pristojnih za pravosodje ter predstavniki akademske skupnosti iz Slovenije in Hrvaške. Na kolokviju so sodelovali tudi predstavniki Sveta notariatov EU (CNUE) in Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (EJN).

Predstavitvi rezultatov projekta je sledilo uvodno predavanje o evropskem potrdilu o dedovanju ter pomembnejših odprtih vprašanjih, ki jih je razkrila raziskava v okviru projekta CISUR.

V središču kolokvija pa sta bili panelni razpravi na temo:

  1. Vzpostavitev posebnega EU registra in Uredba o dedovanju
  2. Spremembe nacionalne implementacijske zakonodaje in enotna uporaba Uredbe o dedovanju – slovenska in hrvaška perspektiva.

Glavni namen kolokvija je bil zbrati predstavnike vseh akterjev, ki sodelujejo pri uporabi Uredbe o dedovanju v obeh državah članicah EU, razpravljati o ključnih izzivih, ki jih navajajo priporočila projekta CISUR glede uporabe Uredbe in sprejeti skupne zaključke, ki ponujajo rešitve prepoznanih problemov iz prakse in prispevajo k enotni uporabi Uredbe o dedovanju.