CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Projekt CISUR se ukvarja z implementacijo Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju.

Svoboda gibanja v Evropski uniji vodi do tega, da se vedno več ljudi seli iz ene države članice v drugo zaradi zaposlitve ali življenja po upokojitvi, kar pogosto povzroči, da so državljani EU lastniki premoženja v različnih državah članicah. Treba je dodati tudi zakonske zveze med državljani EU, ki so državljani različnih držav članic, ali njihovo prisotnost v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva. V primeru smrti teh oseb se odpirajo številna dednopravna vprašanja s čezmejnimi elementi. Ker se evropsko prebivalstvo stara, je problem še toliko bolj izrazit. Ocenjuje se, da vsako leto v EU umre približno 4,5 milijona ljudi, ki zapustijo sredstva v višini 646 milijard EUR na leto. Smiselno je tudi domnevati, da približno 9–10% vseh zapuščinskih zadev (približno 450.000 primerov) vključuje mednarodne elemente, kar pomeni zapuščino v vrednosti 123,3 milijarde EUR na leto.
Zato je bila 4. julija 2012 sprejeta Uredba št. 650/2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (OJ L 201, 27.7.2012).
Ne glede na izčrpne določbe o področju uporabe, priznavanja in izvrševanja odločb o dedovanju, tj. Javnih listinah in sodnih poravnavah, izdaji evropskega potrdila o dedovanju in njegovih učinkih ter ustreznih obrazcih za izdajo potrdila, je lahko implementacije Uredbe št. 650/2012 o dedovanju zelo zahtevna, kar dokazujejo težave iz prakse.

Cilji projekta

  • preučiti, v kolikšni meri in na kakšen način Hrvaška in Slovenija uspešno uporabljata Uredbo in nacionalne izvedbene zakone (s pomočjo sekundarne analize podatkov in empiričnih raziskav), kot tudi težave, s katerimi se srečujejo pristojni organi pri uporabi Uredbe, in pripraviti priporočila v zvezi z uporabo Uredbe;
  • povečanje strokovnega znanja, potrebnega za izvajanje Uredbe (s pomočjo priprave Smernic za implementacijo Uredbe za pravne praktike in izvajanja usposabljanj za implementacijo Uredbe za pravne praktike);
  • informirati državljane o obstoju Uredbe, tako da lahko vnaprej uredijo vprašanja dedovanja z objavo informacijskega gradiva za širšo javnost;
    diseminirati priporočila in Smernice med relevantnimi institucijami in strokovno javnostjo;
  • prispevati k razvoju sodelovanja in medsebojnega zaupanja med javnimi organi in strokovnimi skupinami, ki izvajajo Uredbo na Hrvaškem in v Sloveniji (prek strokovnega srečanja za odpiranje kolegialnega dialoga med akterji na področju izvajanja Uredbe ter s končnim srečanjem / mednarodnim kolokvijem).

Več informacij o projektu CISUR


 Partnerji:

  • Hrvaški pravni center (koordinator, HR)
  • Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvatske (HR)
  • Hrvaška notarska zbornica (HR)
  • Notarska zbornica Slovenije (SI).
Sodelovanje: Vrhovno sodišče Republike Hrvaške (HR).

Financerji:

eu comission logo Evropska komisija