Novice

Za večjo udeležbo žensk v (lokalni) politiki

Za večjo udeležbo žensk v (lokalni) politiki

Promocijski video projekta ‘Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN’, ki se zavzema za identifikacijo ovir za vstop žensk v politiko in oblikovanja mehanizmov podpore, predlogov nove zakonodaje in ozaveščanja splošne javnosti.

Krajši video:

Daljši video: