Digitalno državljanstvo

Za ustrezne odzive na družbene spremembe na področju družboslovja narašča potreba po inovacijah in rekonceptualizacijah teorij in idej. DIG-CIT se ukvarja z vprašanem politične participacije, ki se spreminja pod vplivom naraščajoče družbene kompleksnosti, vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter konvergence medijev. Izhajamo iz teze, da proces demokratizacije državljanstva v digitalnih družbah zahteva preoblikovanje politik, ki bodo bolj spodbujale vključevanje državljanov. Digitalno državljanstvo obravnavamo kot delovanje državljanov v enakopravnih odnosih v skupnosti (polity), s poudarkom na preučevanju priložnosti in ovir online okolja in z upoštevanjem vrste okoliščin, ki določajo participacijo v (evropski) javni sferi. V obravnavi digitalnega državljanstva se poslužujemo treh teoretskih pristopov: 1. teorije državljanstva, 2. kritične teorije s področja interneta in 3. teorije pozicionalnosti in intersekcionalnosti.

Projektni tim (SICRIS):

Mojca Pajnik, vodja projekta
Jernej Amon Prodnik
Iztok Šori
Lana Zdravković
Majda Hrženjak
Marko Ribać
Peter Sekloča
Tanja Oblak Črnič
Veronika Bajt



Rezultati

Stran projekta digitalno državljanstvo http://www.digitalnodrzavljanstvo.si

Partnerji:

FDV in ZRS Koper

Financerji:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije arrs-logo-official