Drugi Partnership Fair Mirovnega inštituta (projekt CoMiDe)

Posvet16. oktober 2013, 18:00 | Mestni muzej, Ljubljana

Mirovni inštitut v okviru Slovenskih razvojnih dni, ki jih organizira Ministrstvo za zunanje zadeve, v sredo, 16. oktobra, v Mestnem Muzeju Ljubljana med 18.00 in 20.00 uro že drugo leto zapored pripravlja Partnership Fair oz. Posvet za nevladne organizacije (NVO) na temo migracij in razvoja – dveh področij, ki sta medsebojno povezani in v veliki meri vplivata druga na drugo. Vabljene so vse nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojnim sodelovanjem, vprašanjem migracij, globalnim učenjem in globalno pravičnostjo.

Lansko leto smo na posvetu razpravljali o (ne)usklajenosti migracijskih in razvojnih politik, o tem, kako se to kaže v praksi, kakšne spremembe so potrebne na sistemski ravni in kako lahko NVO (razvojne na eni strani in migrantske oz. t.i. organizacije diaspore na drugi) k temu prispevamo. Delili smo svoje dosedanje izkušnje iz omenjenih področij, izpostavili težave, s katerimi se najpogosteje srečujemo, pa tudi pozitivne prakse, ki že (uspešno) povezujejo področja migracij in razvoja ter ideje za medsebojno sodelovanje pri konkretnih projektih. Dogodku je sledil niz srečanj zainteresiranih NVO (novembra 2012, februarja in marca 2013), kjer smo se dogovarjali o skupnih prijavah projektov na dejanske razpise. Na tokratnem Partnership Fairu želimo s to prakso nadaljevati in poiskati ustrezne razpise za projektne ideje, ki smo jih skupaj razvili ter razviti še nekaj konkretnih projektnih idej, ki jih bomo lahko prijavili na prihajajoče razpise.

Dogodek je del projekta “Usklajenost migracijskih in razvojnih politik”, za več informacij:www.comide.org oz. www.comide.net.