Usklajenost migracijskih in razvojnih politik

comide.jpg“Migracije imajo potencial, da delujejo kot motor rasti in razvoja za vse vpletene strani – za države izvora, za države prejemnice kot tudi za migrante same” (8. konferenca ministrov Sveta Evrope, pristojnih za migracije, 2008). Šele pred kratkim, sredi aprila 2010 je Evropska komisija v svojem sporočilu “Postavljanje razvojnih ciljev tisočletja nazaj na pravo pot”, kot eno izmed dvanajstih točk akcijskega načrta poudarila pomembnost uporabe ostalih politik EU, kot so migracije, da delujejo skladno z razvojem. Usklajenost v kontekstu fenomena migracij je ena glavnih zahtev za politike razvojnega sodelovanja danes. Predvsem zato ker so tradicionalno migracije in razvoj obravnavani kot ločeni sferi politike; danes pa migracije in razvoj lahko vse bolj gledamo skozi prizmo številnih povezav, ki obstajajo med njima. Medtem ko razvojno naravnane akcije lahko pripomorejo k odpravljanju temeljnih vzrokov migracijskih tokov, lahko migracije pozitivno prispevajo k razvoju, vključno z gospodarsko rastjo, socialno močjo in tehnološkim napredkom ter zagotovijo na pravici temelječi pristop k programom razvojnega sodelovanja.

Ta projekt ima namen prispevati k usklajenosti razvojne politike, tako da bi spodbujal sodelovanje med migracijskimi in razvojnimi politikami, ki naj bi delovali skupaj, ne pa druga proti drugi; ima namen prispevati k razvojnim ciljem tisočletja, zlasti izkoreninjenju revščine s povezovanjem migracijske in razvojne politike in s tem privesti do bolj učinkovitih projektov in politike ter prispevati tudi k zbujanju pozornosti medijev za vprašanji migracij in razvoja.Izvedba

– Raziskovalna poročila o povezanosti migracijskih in razvojnih politik v partnerskih državah
Slovenija
Avstrija
Italija
Slovaška
Evropske dobre prakse iniciativ, ki povezujejo področja migracij in razvoja

– Mednarodna konferenca »Kako premostiti vrzel« o usklajenosti migracijskih in razvojnih politik (23. in 24. januar 2012, Albert-Schweitzer-Haus, Dunaj, Avstrija)Konference so se udeležili državni uslužbenci, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe, ki se ukvarjajo z migracijami in razvojem ter tudi predstavniki migracijskih in diaspora organizacij iz Avstrije, Italije, Slovaške in Slovenije. Cilj konference je bil iskanje prednosti povezovanja področij migracij in razvoja, predstavitev primerov dobrih praks in medsebojno povezovanje in izmenjava izkušenj. Iz Slovenije so se konference udeležili: Blaž Slamič (Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za globalne izzive), Marjan Huč (SLOGA), Max Zimani (Zavod Global), Franci Zlatar (Slovenska filantropija), Barbara Vodopivec (Humanitas), Eyachew Tefera (Društvo Afriški center in Inštitut za afriške študije) in trije sodelavci Mirovnega inštituta: Saša Panić, Maja Ladić in Lana Zdravković.
Program konference
Poročilo s konference
Video poročilo s konference (Afrika TV, Avstrija)
Posnetek konference (Afrika TV, Avstrija)

– Delavnica »Migracije in razvoj: afriške perspektive« (2. februar 2012, Knjižnica Mirovnega inštituta, Ljubljana)
Delavnica je bila namenjena spoznavanju in povezovanju pomembnih akterjev s področja migracij in razvoja v Sloveniji. Udeležili so se je: Marjan Huč (SLOGA), Franci Zlatar (Slovenska Filantropija), Barbara Vodopivec (Humanitas), Admir Baltić (Bošnjaška kulturna zveza), Eachew Tefera (Društvo Afriški center in Inštitut za afriške študije), Blaž Slamič (MZZ – Sektor za globalne izzive), Marko Rančigaj (MZZ – Sektor za humanitarno pomoč in mednarodno sodelovanje), Janez Pirc (Inštitut za narodnostna vprašanja), Ibrahim Nouhoun (Mednarodni afriški forum), Goran Lukić (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije) in drugi. Delavnico so moderirali sodelavci Mirovnega inštituta: Lana Zdravković, Saša Panić in Maja Ladić.– Predavanje »Migracije in razvoj: afriške perspektive« (2. februar 2012, Mestni muzej, Ljubljana)
O političnem in družbenem položaju Afrike v današnjem času, ko kolonializem in rasizem nikakor nista že preživeta koncepta, sta predavala Mignane Diouf, sodelavec Sveta nevladnih razvojnih organizacij / CONGAD – Conseil des ONG d’Appui au Developpement iz Senegala in soorganizator Svetovnega socialnega foruma / World Social Forum, Dakar 2011 in Alex Asiedu, predavatelj na Univerzi v Gani in predstojnik Oddelka za geografijo ter Centra za migracijske študije na omenjeni univerzi. Predavatelja sta odprla vprašanje možnosti resničnega povezovanja področij migracij in razvoja.
Vabilo
Foto galerija
Poročilo RTV SLO Studio City (6.2.2012, 33,30 min)

Partnership Fair oz. posvet za nevladne organizacije (4. oktober 2012, Mestni muzej, Ljubljana)
Posvet je bil organiziran na temo povezovanja migracij in razvoja – dveh področij, ki sta medsebojno povezani in v veliki meri vplivata druga na drugo, je bil organiziran v okviru Slovenskih razvojnih dni, ki jih organizirata SLOGA – Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in Ministrstvo za zunanje zadeve. Na posvetu smo razpravljali o (ne)usklajenosti migracijskih in razvojnih politik, o tem, kako se to kaže v praksi, kakšne spremembe so potrebne na sistemski ravni in kako lahko NVO (razvojne na eni strani in migrantske oz. t.i. organizacije diaspore na drugi) k temu prispevamo. Marsikatera NVO, ki se ukvarja z razvojnim področjem oz. razvojnimi projekti, je to neusklajenost politik že izkusila in morda imela zaradi tega težave pri izvedbi oz. pri doseganju ciljev projekta. Ob tem se velikokrat soočamo tudi z oteženim sodelovanjem med razvojnimi na eni, in migrantskimi oz. t.i. organizacijami diaspore na drugi strani – saj ene druge velikokrat doživljajo konkurenčno kar je ob nesistematičnem in nezadostnem financiranju lahko dodatna težava. Zato je poglavitni namen posveta bil, da različne NVO (razvojne in migrantske oz. t.i. organizacije diaspore) delijo svoje dosedanje izkušnje z omenjenih področij, izpostavijo težave, s katerimi se najpogosteje srečujejo, in na drugi strani tudi pozitivne prakse, ki že (uspešno) povezujejo področji migracij in razvoja, ter ideje za sodelovanje z drugimi NVO pri konkretnih projektih z omenjenih področij – da bi, namesto, da bi si med sabo konkurirali, lahko v skupnem interesu medsebojno sodelovali.

Mirovni inštitut je v okviru Slovenskih razvojnih dni 5. oktobra 2012 sodeloval tudi na Partnership Market-u oz. tržnici sodelovanja, kjer so se predstavile nevladne organizacije s področja migracij in razvoja in sicer: Sloga, Mednarodni Afriški forum, Inštitut za afriške študije, Zavod Global, Inštitut za elektronsko participacijo – InePA, IRD Slovenije, Slovenska Karitas, Zavod Voluntariat, Slovenska Filantropija, ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, Društvo Edirisa Slovenije, Matafir – Društvo za medkulturne povezave, Društvo za združene narode za Slovenijo in Amnesty International Slovenija.Foto galerijaInterdisciplinarni dogodek »Afriška izkušnja« (27. februar, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) in omizje »Kaj ‘razvijamo’ v konceptu razvojnega sodelovanja in kakšno vlogo imajo pri tem migracije?« (28. februar, Mestni muzej, Ljubljana)Interdisciplinarni dogodek »Afriška izkušnja« o razvoju, migracijah in enakosti spolov s pan-afriške perspektive in o procesu pokonfliktne obnove v Ruandi in Južni Afriki se je začel s predavanjem prof. Gertrude Fester iz Južne Afrike, ki zadnja leta predava na Centru za spol, kulturo in razvoj v Ruandi z naslovom Options for positive development, immigration and gender equality in Africa: a utopian dream or a possible objective?. Sledila sta mu projekcija dokumentarnega filma prof. Vlaste Jalušić iz Mirovnega inštituta Save yourself? The life of a development project in Rwanda ter pogovor o procesu pokonfliktne obnove v Ruandi (primer gačača sodišč) in Južni Afriki (primer komisije za resnico in spravo) z Vlasto Jalušič, Gertrude Fester in Vestine Mutangampundu, članico Ženskega centra Nyamirambo iz Ruande.

Vabilo na dogodek, povzetek predavanja Gertrude Fester, povzetek vsebine filma in predstavitev govork
Foto galerija
Video posnetek predavanja
Poročilo RA SLO, Val 202 (6.3.2013)
Intervju z Gertrude Fester  RA SLO, Val 202 (7.3.2013)
Intervju z Gertrude Fester RTV SLO 1 (8.3.2013)

Omizje »Kaj ‘razvijamo’ v konceptu razvojnega sodelovanja in kakšno vlogo imajo pri tem migracije?« je tematiziralo vprašanje razumevanja koncepta razvoja in mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki je v zadnjih letih vse bolj prisoten tudi v slovenskem javnem diskurzu, in ki uradno predstavlja pomoč, ki jo dajejo »razvite države« – države globalnega »centra« oziroma »severa« v podporo gospodarskemu, družbenemu in političnemu razvoju »držav v razvoju« – državam globalne »periferije« oziroma »juga«. Govorci na omizju so bili: Vlasta Jalušič z Mirovnega inštituta, Franci Zlatar iz Slovenske Filantropije, Nikolai Jeffs s Fakultete za humanistične študije Koper in Gertrude Fester iz Centra za spol, kulturo in razvoj iz Ruande. Pogovor je povezovala Maja Ladić z Mirovnega inštituta.
Vabilo na omizje
Foto galerija

– Mednarodna konferenca o migracijah in razvoju »Razvoj akterjev razvoja: Migranti kot (ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej« / Developing developers: Migrants as development actors – A new way forward vključujoč Mednarodni sejem sodelovanja »Kako premostiti vrzel« / Bridging the gap (5. in 6. december 2013, Mestni muzej Ljubljana)
Konference so se kot govorci udeležili strokovnjaki – tako iz vladnega kot iz nevladnega sektorja – s področja migracijskih politik in razvojnega sodelovanja iz Avstrije, Belgije, Gane, Italije, Slovaške, Slovenije in Velike Britanije. Z uvodnimi nagovori so konferenco odprli: Michael Fanizadeh, VIDC – Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, Avstrija (koordinatorji projekta); ter slovenski akterji: Dragoljuba Benčina, Direktorat za globalne izzive in multilateralo, Ministrstvo za zunanje zadeve; Marjan Huč, SLOGA – Slovenian Global Action in Max Zimani, Zavod Global.V panelu, ki je sledil je Gibril Faal, dejaven v organizacijah AFFORD – African Foundation for Development in AEP – Africa-Europe Platform, Velika Britanija govoril o migrantih kot akterjih razvoja, Charito Basa, ustanoviteljica in aktivistka nevladne organizacije FWC – Filipino Women’s Council, Italija je predstavila delovanje svoje organizacije in težko pot, ki jo priseljenci običajno morajo dati skozi, Angela Odai iz Diaspora Support Unit, Gana pa je predstavila delovanje te vladne organizacije, ki nudi pomoč ganski diaspora po svetu.V popoldnevih urah je sledil Mednarodni sejem sodelovanja, ki je potekal skupaj z udeleženci Regionalnega seminarja o globalnem učenju, ki ga je organizirala SLOGA.

Drugega dne konference sta Nadja Schuster, VIDC – Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, Avstrija in Galya Terzieva, Society Development Institute, Slovaška predstavili Evropski manifest o migracijah in razvoju, strateški dokument, ki vsebuje priporočila za izboljšanje razumevanja koncepta razvojnega sodelovanja in migracij kot ključnega elementa v tem konceptu. Komentarje manifesta je prispeval Arthur Yenga, AEP – Africa-Europe Platform, Belgija. Na delavnicah, ki so sledile so udeleženci konference lahko prispevali pripombe in mnenja za izpopolnitev manifesta, ki je kasneje bil sprejet, načrtovana in zaželena je pa še njegova promocija in poskus uveljavitve v vseh evropskih državah.
Program konference
Program Regionalnega seminarja o globalnem učenju SLOGA
Foto galerija

Video poročilo
:
Uvodni panel
Panel diskusija: Kaj je razvoj brez migrantov?
Sejem sodelovanja CoMiDe skupaj z udeleženci Regionalne konference o globalnem učenju »Obstaja alternativa«, ki jo je organizirala SLOGA
Predstavitev Centralno-evropskega manifesta o migracijah in razvoju
Delavnica 1: Angažma diaspore in razvojno sodelovanje in
Delavnica 2: Podjetništvo diaspore

Zaključni panel: Kako naprej ter
Potrditev Centralno-evropskega manifesta o migracijah in razvoju
MZZ info: http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/32913/f713c25c22addae6d21a736a49c0126f/
Prispevek RTV SLO TV Dnevnik (18.12.2013)
Poročilo RTV SLO Studio City (9.12.2013, 33,50 min)
Poročilo Radio Študent (5.12.2013)
Oddaja RA SLO, Eppor si mouve – In vendar se vrti (23.12.2013)

Manifest o migracijah in razvoju v EvropiManifest je bil sprejet na mednarodni konferenci o migracijah in razvoju »Razvoj akterjev razvoja: Migranti kot (ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej« 6. decembra 2013 v Ljubljani in je plod triletnega raziskovanja na področju usklajenosti migrantskih in razvojnih politik. Prinaša nekaj priporočil za odločevalce in akterje na omenjenih področjih, s poudarkom na dveh prednostnih nalogah: angažma migrantov in/ali diaspore in podjetništvo migrantov in/ali diaspore.

Medijska kampanja »Tukaj sem«
Video film »Tukaj sem«, kratki napovednik video filmaCikel radijskih oddaj “Tukaj sem” na Valu 202
1. oddaja: »Lajšanje vesti z razvojno pomočjo. Ali razvojna pomoč odraža dejanske potrebe držav v razvoju in v kolikšni meri je razvojno sodelovanje le PR globalnih korporacij?«
2. oddaja: »Mi, Slovenci, naredimo najboljši falafel«
3. oddaja: »Ne moremo živeti v zaporu!«
4.oddaja: »Razvojno sodelovanje “v outu”?«
5. oddaja: Ibrahim Nouhoum ter Irena Zajc in Franci Jazbec
6. oddaja: E. J. Fagan: »Zahod namenja denar za pomoč, hkrati pa ga jemlje nazaj«
7. oddaja: Ronnie Barkan: »Zahtevanje svobode in enakosti je zame temelj vsega«
8. oddaja: Razvojna pomoč ni izvozni kredit!

Partnerji:

Financerji:

logo_EU_xxs.jpg  Evropska Komisija, EuropeAid