Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju

Posvet21. maj 2019, 10:00 | Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

V torek, 21. 05. 2019, ob 10:00 (do 13:00) Mirovni inštitut organizira posvet »Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju« v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ulica 7) v Ljubljani.

Prakse in metode za preseganje spolnih stereotipov v izobraževalnih in poklicnih izbirah bodo predstavili sodelavci in sodelavke Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (Tkalnica poklicev za fante=punce, NewGeneration Skills – kompetence novih generacij); Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (uporaba IKT v vrtcih); Zavoda za digitalno vzgojo (evropska iniciativa CodeWeek) in Mirovnega inštituta (Fantje zmoremo).

Medtem ko se dekleta že odločajo za poklicne izbire, ki stereotipno veljajo za moške, delež moških v poklicih, kot so negovalec, vzgojitelj predšolskih otrok, učitelj razrednega pouka, medicinski tehnik in socialni oskrbovalec ostaja izjemno nizek. Ker spolno segregiran trg dela omejuje mlade ljudi, da bi se svobodno odločali za izobraževanje in poklic, hkrati pa ima številne druge negativne družbene učinke, bodo o strategijah za spreminjanje takega stanja na okrogli mizi, ki bo sledila predstavitvam metod, razmišljali predstavniki in predstavnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ); Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI); Doma starejših občanov Ljubljana-Šiška in Vrtca Jelka.

Javni posvet Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju je namenjen kariernim svetovalcem in svetovalkam, učiteljicam in učiteljem, ter vsem zainteresiranim za spolno občutljivo poklicno svetovanje.


 

PROGRAM POSVETA


 

Dogodek je brezplačen. Zaradi organizacijskih razlogov vas prosimo, da se na posvet prijavite ČIM PREJ oziroma najkasneje do 15.5.2019 na e-kontakt: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Posvet je del mednarodnega projekta Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev, ki ga sofinancira Evropska komisija. Pridruženi partner projekta je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), koordinator v Sloveniji pa Mirovni inštitut. Pismo podpore sta podala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.