Nestor Lopez: From El Caracazo to peoples power…

Predavanje8. december 2011, 16:00 | Filozofska fakulteta (Aškerčeva 2), v predavalnici 2

From El Caracazo to people’s power; or, a story about the anticipated failure of neoliberal economic package in Venezuela and how it helped promote a socialist approach intended to empower the people.

The lecture will use the political and social upheavals unleashed by the schock measures applied in Venezuela in the late and throughout the 90’s to explain the unviability and the high costs of the neoliberal ideology. In this connection, aspects of the general economic situation, including monetary and fiscal policies in Venezuela during that time will be addressed, as well as its connection with the foreign debt problem. A reference to the Greek, Spain and Portugal case will be made.
Néstor López is currently Chargé d’Affairs of the Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela. He was entrusted with the task of opening for the first time a Venezuelan diplomatic mission to Ljubljana. Previously, he served as information and communication officer of the Embassy of Venezuela to London. He has served as a teacher at the Universidad Central de Venezuela. He still keeps a chair at the Faculty. As a journalist he has acted as economic and political analyst, was the Managing Director of The Daily Journal, a Venezuelan newspaper, and headed the Information Division of AVILA TV, so far one of the most succesful community-based media in Caracas where he developed a number of shows intended to help viewers analyse news and information from corporate media.
PREDAVANJE BO NA FILOZOFSKI FAKULTETI (Aškerčeva 2), v predavalnici 2. Potekalo bo v angleškem jeziku.
***
Od El Caracaza do oblasti ljudstva ali Zgodba o pričakovanem padcu neoliberalnih reform v Venezueli in o tem, kako je prispeval k promociji socialističnega pristopa k opolnomočenju ljudstva.

Nestor Lopez bo v svojem predavanju na primeru političnih in socialnih nemirov v devetdesetih letih v Venezueli, ki jim je botrovala implemetacija neoliberalnih ukrepov, pokazal nesmiselnost in visoke družbene stroške neoliberalne ideologije. Analiziral bo splošno gospodarsko situacijo v Venezueli v obravnavanem času, med drugim monetarne in fiskalne politike in njihovo povezavo s problemom zunanjega dolga. Navezal se bo tudi na aktualni grški, španski in portugalski primer.
Nestor Lopez je diplomatski predstavnik Bolivarske Republike Venezuele v Sloveniji. Pred nastopom funkcije v Sloveniji je vodil oddelek za informacije in komunikacije na venezuelski ambasadi v Londonu, pred tem pa je bil učitelj na Universidad Central de Venezuela, kjer še vedno občasno predava. Poleg tega se je kot izvedenec za ekonomska in politična vprašanja ukvarjal z novinarstvom in bil med drugim izvršni direktor venezuelskega časopisa The Daily Journal ter vodja informacijskega oddelka na AVILA TV v Caracasu, eni izmed najuspešnejših skupnostnih lokalnih televizij. Kot delavec na skupnostni televiziji je sodeloval pri razvoju številnih oddaj, katerih namen je bil pomagati gledalcem analizirati informacije korporativnih medijev.