Populizem, rasizem in šola: Perspektive za državljansko vzgojo

Posvet22. oktober 2014, 18:00 | Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

Mirovni inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na javni posvet ‘Populizem, rasizem in šola: Perspektive za državljansko vzgojo’.

Dr. Mojca Pajnik, dr. Iztok Šori, mag. Mojca Frelih in dr. Živa Humer z Mirovnega inštituta bodo predstavili rezultate projekta e-delovanje proti nasilju, v okviru katerega so raziskovalne skupine iz šestih držav analizirale novodobni rasizem, v navezavi na politično prakso populizma in njegovo značilnost izključevanja »drugega«.

Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, Darja Mlakar, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana, in Lorena Štemberger, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, bodo predstavile izkušnje s testiranjem izobraževalnega modula, namenjenega dijakom in dijakinjam srednjih šol in online izobraževalne platforme, namenjene učiteljem in učiteljicam. Obe orodji sta nastali v okviru projekta e-delovanje proti nasilju.

Dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, bo analiziral rasizem v kontekstu državljanske vzgoje in možnosti za vključevanje te teme v šolski kurikulum.

Predstavitvam bo sledila razprava. Posvet bo povezovala mag. Mojca Frelih.

Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Daphne.

Več informacij: www.engagementproject.eu