Posvet na temo sovražnega govora (Cerkno)

Pogovor20. november 2015, 17:00 | Mladinski center C.M.A.K., Cerkno

zagovor-logo-smallVljudno vabljeni na posvet na temo SOVRAŽNEGA GOVORA, ki ga organizira Mirovni inštitut iz Ljubljane v sodelovanju s Cerkljanskim mladinskim alternativnim klubom (C.M.A.K.).

Na posvet vabimo (samo)organizirane skupine (formalni status ni pomemben) iz širše okolice Cerknega in druge zainteresirane organizacije ter posameznike_posameznice v petek, 20. novembra 2015, ob 17:00 v prostorih Mladinskega centra C.M.A.K. (Bevkova ulica 11, Cerkno).

Posvet o sovražnem govoru je obenem izobraževanje o tem, kaj sovražni govor sploh je, in pogovor o tej temi, pri čemer nas zanimajo predvsem izkušnje in potrebe iz lokalnih okolij; denimo, proti kateri družbeni skupini je v vašem kraju naperjenega največ sovražnega govora.

Posvet je namenjen internemu dialogu med udeleženci in iskanju novih načinov za odzivanje na sovražni govor. Želimo vzpostaviti neformalne lokalne/regionalne koalicije organizacij po Sloveniji, da bi se na ta način izboljšal in okrepil odziv na sovražni govor in vzpostavili »Koalicijo proti sovražnemu govoru«.

Želimo si, da bi se posveta udeležili predstavniki in predstavnice nevladnih organizacij, (ne)formalnih skupin in drugih združenj s širšega območja Cerkljanske oziroma Severne Primorske.

Posvet bo povezovala mag. Mojca Frelih. Na njem bo sodelovala direktorica Mirovnega inštituta, dr. Neža Kogovšek Šalamon in Andrej Motl kot predstavnik spletne pobude Spletno oko (http://safe.si/spletno-oko).

Prosimo, da udeležbo potrdite na elektronski naslov mojca.frelih@mirovni-institut.si najkasneje do ponedeljka, 16.11.2015).

Po posvetu boste povabljeni k vključitev v Koalicijo proti sovražnemu govoru. Seveda na posvetu lahko sodelujete brez vključitve v koalicijo, koaliciji pa se lahko pridružite, tudi če ne utegnete priti na posvet. Pristopna izjava je v priponki. Podpisano (in, če imate to možnost, ožigosano) in skenirano izjavo pošljite na e-naslov: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Mirovni inštitut koordinira projekt »Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)«. Z vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa bo projekt prispeval k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v Sloveniji. Hkrati preko osveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi nevladni sektor in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin.

Namen vzpostavitve neodvisnega telesa je povezati vse ključne akterje, aktivne na področju boja proti sovražnemu govoru. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance do tega pojava ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt opolnomočiti ranljive skupine, potencialne žrtve sovražnega govora, ter tako aktivirati ne le marginalizirane skupine (npr. Rome, migrante, LGBT, nepriznane narodnostne manjšine itd.), temveč z razvitjem mreže nevladnikov kot tudi nevladni sektor nasploh.

Programski odbor projekta: dr. Veronika Bajt (vodja), mag. Mojca Frelih, dr. Neža Kogovšek Šalamon, mag. Brankica Petković (Mirovni inštitut), Andrej Motl in Lija Mihelič (Spletno oko, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani), Jernej Rovšek (Varuh človekovih pravic), Kaja Jakopič (MMC RTV Slovenija).

Več informacij o celotnem projektu: https://www.mirovni-institut.si/govor

Za vse informacije o projektu se lahko obrnete na vodjo projekta dr. Veroniko Bajt, e-pošta: veronika.bajt@mirovni-institut.si, tel. (01) 234 77 20.

Projekt sofinancira FINANČNI MEHANIZEM EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 2009-2014. Program za NVO v Sloveniji.

logo norveski mehanizem oba