Spinoza: Politična razprava

Seminar23. maj 2017, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V torek, 23. aprila 2016, ob 20. uri, končujemo letošnji letnik Seminarja za politično teorijo, na katerem smo brali in interpretirali pogosto spregledano Spinozovo delo Politična razprava (Tractatus Politicus*). Tudi tokrat se dobimo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).Na zadnjem srečanju smo pod mentorstvom dr. Julije Bonai razmišljali o Spinozovih konceptih moči, svobode in spoznanja. Na zaključnem srečanju letošnjega seminarja pa nas bo dr. Mirt Komel vodil skozi pasti in stranpoti Althusserjeve interpretacije ideologije, pri čemer bo branje temeljilo na Spinozovi premisi, da je moč telesa speta z močjo uma, saj naj bi šlo nazadnje za eno in isto stvar. Ker pa kaj takega kot nedolžno branje ne obstaja, bo ta vidik skušal spraviti s Foucaultovo opombo, da je telo ujetnik duše. V tem duhu bo tokratno obvezno branje tekst Warren Montag-a “The Soul is the Prison of the Body.

Več na: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

Prijave: seminarzapoliticnoteorijo@gmail.com

Se vidimo na medmrežju in na branju.

*Prevod dela je vključen v Spinozovo delo Dve razpravi, ki je izšel pri založbi Društva za teoretsko psihoanalizo: http://www.drustvo-dtp.si/analecta/product_info.php?products_id=69
E-različica je dostopna na http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1TIWEXO7/285fef02-f509-4929-aef2-f2322ad50d4a/PDF