Prostitucija v Sloveniji in na Hrvaškem

Pogovor22. maj 2017, 13:00 | Pritličje, Ljubljana

Vabljeni na javno razpravo Prostitucija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki bo v Pritličju (Mestni trg 2), 22. maj ob 13. uri. Pogovor organizira Mirovni inštitut (Ljubljana) in Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Zagreb), v sodelovanju z Amnesty International Slovenije in Zavodom TransAkcija.

Uvod v razpravo: Metka Naglič, Amnesty International Slovenije, mag. Anja Koletnik, Zavod TransAkcija.

V razpravi bodo sodelovale: dr. Ivana Radačić, Stephanie Stelko, mag. Emanuela Fabijan in dr. Mojca Pajnik, ki bo pogovor tudi moderirala.

Izhodišča:

Prostitucija je v državah nekdanje Jugoslavije spregledana in marginalizirana tema. Na Hrvaškem je kriminalizirana, »vdajanje« prostituciji je obravnavano za prekršek, medtem ko je v Sloveniji uveljavljena (delna) dekriminalizacija, ko seksualne delavke_ci niso preganjani_e, prostitucija pa ostaja prekršek, če se dogaja na javnem mestu ali »vznemirja javni red in mir«.

V obeh državah se dogajajo kršitve pravic seksualnih delavk_cev, ki ostajajo neproblematizirane, v odsotnosti iniciativ in organizacij, ki bi združevale seksualne delavke_ce, kot tudi programov, ki bi naslavljali njihove potrebe. Na razpravi bomo v ospredje postavili pripovedi, mnenja in izkušnje seksualnih delavk, s katerimi smo v okviru raziskave Primerjava režimov prostitucije na Hrvaškem in v Sloveniji opravili intervjuje v Ljubljani, Zagrebu in Splitu.

Kako seksualne delavke doživljajo prostitucijo, s kakšnimi težavami se soočajo v odnosih s strankami, policijo, sodstvom? Kako se organizirajo pri delu, kako doživljajo stigmo, kako razmišljajo o javnih podobah prostitucije? Na razpravi bomo tudi prevpraševali nekatere ustaljene koncepte, žrtev vs. akter; delo vs. nasilje v specifičnem kulturnem, ekonomskem in političnem kontekstu dveh držav.

Razprava bo potekala v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku.

Več: http://www.prostitution-cro-slo.com/sl/

Vabilo

FB dogodek

LEPO VABLJENI_E!