Drugi simpozij projekta ORIS

Drugi simpozij projekta ORIS

V sredo, 26. 10. 2022, je v okviru projekta ORIS potekal drugi simpozij raziskovalne skupine, ki je bil namenjen predstavitvi in diskusiji rezultatov empiričnih raziskav. Članice in člani (Neža Kogovšek Šalomon, Tjaša Učakar, Mojca Frelih, Iztok Šori, Mojca Pajnik, Roman Kuhar, Leja Markelj, Majda Hrženjak) so predstavili rezultate socio pravne analize sodnih spisov povezanih s prostitucijo in ankete, ki so jo izvedli med 106 seksualnimi delavkami_ci v Sloveniji. Rezultate bodo objavili v znanstvenih člankih in ter prispevkih namenjenih širši javnosti.

Seznam prispevkov:

  • Neža Kogovšek Šalomon, Tjaša Učakar in Mojca Frelih: Preliminarni rezultati socio pravne analize
  • Iztok Šori: Poklicna tveganja v seksualnem delu: preverjanje hipotez o stigmi in profesionalizaciji
  • Mojca Pajnik, Roman Kuhar: Online seksualno delo: prakse profesionalizacije med priložnostmi in ovirami
  • Leja Markelj, Majda Hrženjak: Intimizacija in emocionalizacija seksualnih storitev