Državljani in digitalna kultura

Državljani in digitalna kultura

annales naslovnica celaV reviji Annales, Anali za istrske in mediteranske študije je izšel tematski sklop šestih člankov, v katerem avtorji in avtorice razpravljajo o možnostih državljanstva v strukturnem kontekstu hierarhije (pre)moči političnih akterjev. Sklop, ki sta ga uredila Mojca Pajnik in Peter Sekloča, združuje rezultate raziskovalnega projekta Digitalno državljanstvo.

Uvodnik si lahko preberete tukaj.

Članki so dostopni tukaj.

Kazalo

Peter Sekloča
Politična učinkovitost digitalnih državljanov: Komuniciranje v strukturirani hierarhiji moči

Tanja Oblak Črnič
Mladi državljani in institucionalna politika v kontekstu participativne digitalne kulture

Majda Hrženjak, Mojca Pajnik
(Samo)percepcije mladih v polju političnega: Izzivi za državljanstvo

Jernej Amon Prodnik
The Instrumentalisation of Politics and Politicians-as-Commodities: A Qualitative Analysis of Slovenian Parties’ Understanding of Political Communication

Marko Ribać
The Slovenian Political Field and its Constraints

Peter Berglez
Few-to-Many Communication: Public Figures’ Self-Promotion on Twitter through ‘Joint Performances’ in Small Networked Constellations