Izobraževanje za odprto družbo

Izobraževanje za odprto družbo

Mirovni inštitut je v letu 2018 nadaljeval svoje aktivno sodelovanje s šolami in drugimi (nevladnimi) organizacijami, vpetimi v formalno in neformalno izobraževanje za odprto družbo. Organizirali smo več interaktivnih delavnic za učiteljice in učitelje na eni strani, ter dijakinje in dijake oziroma mlade na drugi strani.

 

Usposabljanja na področju zagovorništva raznolike družbe 

V februarju so se nam v Ljubljani na interaktivni delavnici Prostori sobivanja: preseganje stereotipov in konfliktnih situacij najprej pridružile učiteljice in učitelji ter osebe v neformalnem izobraževanju, aprila pa je Mirovni inštitut v Novem mestu organiziral dvodnevno usposabljanje za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti z naslovom Odpiramo meje: vključevanje beguncev in migrantov. V sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto smo za dvajset mladih in perspektivnih prostovoljk in prostovoljcev, študentk in študentov ter aktivistk in aktivistov pripravili bogat program izobraževanja in usposabljanja o migracijah, raznolikosti, predsodkih in stereotipih. Posebnega gosta smo povabili iz Berlina in sicer je bil z nami Musa Okwonga, glasbenik, aktivist, begunec iz Ugande.

S pomočjo interaktivnih delavnic, ki so vključevale vaje pisanja in nastopanja, so se udeleženci in udeleženke učili učinkovitega komuniciranja o prednostih raznolikosti. Na ta način so se naučili biti učinkoviti zagovorniki in zagovornice raznolike družbe, kar je ne le poslanstvo Mirovnega inštituta, pač pa tudi namen projekta GEAR, v okviru katerega je bil dogodek organiziran. Glavni cilj mednarodnega projekta GEAR – Globalno izobraževanje in aktivno delovanje za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične vrednote v medkulturnih družbah je namreč prispevati k medkulturnemu razumevanju prek sodelovanja organizacij civilne družbe s formalno-izobraževalnimi sistemi, učiteljicami, učitelji in študentkami, študenti ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja med šolami na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

 

Orodja za poučevanje medkulturne in medijske vzgoje

V okviru projekta MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost smo izdelali multimedijsko zbirko orodij za učiteljice in učitelje s številnimi praktičnimi primeri, kako je mogoče poučevati medkulturno in medijsko vzgojo ter pri tem spodbujati demokratično kulturo pri dijakih in dijakinjah. Zbirko orodij sestavljajo teoretski uvod, smernice za oblikovanje učnih aktivnosti, šest učnih scenarijev in izobraževalni dokumentarni film, ki je bil posnet tudi v Sloveniji. Vsa gradiva so prosto dostopna na spletni strani projekta. Vabljeni k ogledu in uporabi.

Javno projekcija pedagoškega dokumentarnega filma, ki prikazuje »video kapsule« o treh ključnih konceptih MEET, razumevanje, izražanje in angažiranje dijakov_kinj v pedagoški proces. Film je bil na sporedu kot del programa mednarodnega interdisciplinarnega simpozija 'Zvoki manjšin', v okviru festivala Noč v stari Ljubljani, ki ga organizira Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.

Javna projekcija pedagoškega dokumentarnega filma, ki prikazuje »video kapsule« o treh ključnih konceptih MEET, razumevanje, izražanje in angažiranje dijakov_kinj v pedagoški proces. Film je bil na sporedu kot del programa mednarodnega interdisciplinarnega simpozija Zvoki manjšin, v okviru festivala Noč v stari Ljubljani, ki ga organizira Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.

Delavnice o migracijah

V okviru projekta Enakost in raznolikost v naši skupnosti smo izvedli več kot 20 delavnic, na katerih je 500 dijakov in dijakinj srednjih šol spoznavalo migracije in razmišljalo o strpnosti, medkulturnem razumevanju in solidarnosti. V ta namen smo razvili tri učne scenarije, ki smo jih prilagajali potrebam in željam posameznih šol. Ključni vir informacij za dijake in dijakinje so bili ljudje z izkušnjo migracij, ki so neposredno sodelovali na delavnicah.