GEAR: Globalno izobraževanje in aktivno delovanje za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične vrednote v medkulturnih družbah

Cilj projekta GEAR je prispevati k medkulturnemu razumevanju prek sodelovanja organizacij civilne družbe s formalno izobraževalnimi sistemi, učitelji_cami in študenti_kami ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja med šolami na lokalni, regionalni , nacionalni in nadnacionalni ravni. Splošni cilj projekta je preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturno razumevanje in aktivno državljanstvo.

Projekt izhaja iz že obstoječih programov za socialno vključevanje in državljansko / medkulturno izobraževanje mladih in učiteljev, ki so jih partnerji projekta razvili s šolami in organizacijami civilne družbe. Nekateri od teh programov imajo dolgo tradicijo izvajanja na nacionalni ravni, v okviru projekta pa se bo krepila in posodobila v skladu z dejanskimi potrebami ter razširila transnacionalno. Omogočena bo transnacionalna izmenjava obstoječih dobrih praks med partnerji in učitelji v različnih državah.

Načrtovane aktivnosti v 2017:

  • Izobraževanje / usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev
  • Usposabljanje za mladinske nosilve strpnosti in medkulturnosti
  • Šolski medkulturni in vključevalni projekti
  • Nacionalno in transnacionalno povezovanje in izmenjava dobrih praks
  • Moduli izobraževanja / usposabljanja za zagotavljanje in posodabljanje kakovosti
Spletna stran: https://gear.gong.hr/


Partnerji:

Financerji:

Erasmus+ program Evropske unije