Novice

Knjiga o izbrisu iz registra stalnega prebivalstva

Knjiga o izbrisu iz registra stalnega prebivalstva

Pri založbi GV Založba je izšla knjiga dr. Neže Kogovšek Šalamon Izbris in (ne)ustavna demokracija. Knjiga celovito obravnava izbris iz registra stalnega prebivalstva kot dejanje, s katerim so oblasti odvzele pravni status več kot 25.000 posameznikom. Delo je aktualno, saj je izšlo kmalu po izidu sodbe v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, s katero je Evropsko sodišče za človekove pravice Slovenijo obsodilo zaradi kršitve konvencijskih pravic izbrisanih oseb.neza_knjiga_mini.jpgAvtorica analizira ključne pravne dokumente in vidike izbrisa, osrednje mesto pa zavzema natančna rekonstrukcija izvedbe tega nezakonitega dejanja. V knjigi avtorica išče odgovor na vprašanje, kako je bilo mogoče, da je bil izbris izveden, ter analizira elemente totalitarnosti v pravu, ki je spremljalo izbris. V knjigi so razčlenjene tudi ustavnosodne odločbe, povezane z izbrisom, ukrepi, sprejeti za njihovo izvrševanje, pa so analizirani z vidika njihove skladnosti z ustavo. Pri tem opozori tudi na manj ugodne vidike odločb, zaradi katerih je poprava z izbrisom povzročenih krivic otežena.

Knjiga obravnava temo, ki v pravnem okolju velja za malone nedotakljivo, s čimer prispeva k njeni detabuizaciji. Namenjena je vsem, ki iščejo celovite odgovore na pravna, pa tudi nekatera  politološka vprašanja o izbrisu. Namen knjige je podati prispevek k razumevanju izbrisa, razlogov, zaradi katerih je bilo dejanje izvršeno, ter vloge, ki so jo pri tem odigrali pravo in različne državne institucije. Predvsem pa je njen namen prispevati k razumevanju vloge človekovih pravic v sodobnih ustavnih demokracijah ter s tem preprečevati, da bi se kršitve, kakršna je izbris, še kdaj zgodile.

Knjigo lahko naročite tukaj.