“Kameleonski populizem”

“Kameleonski populizem”

histria 3V prispevku »Chameleonic populism«: Framing »the Refugee Crisis« in the Political Field so Mojca Pajnik, Emanuela Fabijan in Mojca Frelih tematizirale specifike populističnega govora na primeru parlamentarnih razprav o sedmih zakonih, povezanih z migracijami v obdobju 2015-2019 v Sloveniji.  Prvi izsledki analize, ki so jih predstavile na mednarodni konferenci Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence (Portorož, 17.-19. september 2019, v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper) so pokazali na prevladujoč diskurzivni okvir, ki migracije predstavlja kot (varnostno) grožnjo, rešitve zanjo pa vidi v militarizaciji in varovanju mej. Analiza tudi pokaže na razlike v govoru glede na strankarsko pripadnost, na prvine etno-nacionalističnega populizma (R. Brubaker) v govorih predstavnikov strank na politični desnici in v centru ter na t. i. inkluzivni populizem (Laclau & Mouffe), značilen za politično levico.