Novice

Knjiga Titostalgija prevedena v ukrajinski jezik

Knjiga Titostalgija prevedena v ukrajinski jezik

Titostalgia book cover 2024Knjiga Titostalgija avtorja Mitje Velikonja, ki smo jo v zbirki Media Watch objavili leta 2008, je po tem, ko je bila prevedena in je izšla v srbskem jeziku v ugledni zbirki XX vek (urednik Ivan Čolović), sedaj izšla tudi v ukrajinskem jeziku. Mitja Velikonja trenutno predava in predstavlja knjigo v nekaterih mestih v Ukrajini, in sicer v Užgorodu, Odesi, Mikolajevu, Hersonu in Kijevu.

Titostalgija. Študija nostalgije po Josipu Brozu

 Titostalgija ni še ena knjiga o Titu, ampak knjiga po Titu, v kateri avtorja ni zanimal njegov življenjepis, dokazane, pripisane ali izmišljene biografske epizode, temveč nasprotno: kaj in pri kom nekaj pomeni Josip Broz tu in zdaj, zakaj danes v javnosti kljub vsemu vztraja njegova dokaj pozitivna podoba, zakaj je čislan pri tako različnih skupinah ljudi, da o njem nastaja nova množičnokulturna produkcija, zakaj njegovo ime še danes »prodaja«, karkoli že. V tej študiji avtor »ne gleda nazaj, ampak okoli sebe«. Ne zanima ga stari titoizem, pač pa novi. Torej ne mrtvi Broz, ampak še danes »živi« Tito, tisti Broz, čigar označevalce še danes vidimo na ulicah, na zidovih mest, na stojnicah s spominki, v časopisih, na novih svečanostih ob dnevu njegovega rojstva in dnevu njegove smrti, v olepšanih spominih in prepričanju ljudi širom po nekdaj Titovi Jugoslaviji.