Diskusija o (seksualnem) delu

Diskusija o (seksualnem) delu

V petek 15.1.2021 je v okviru projekta ORIS potekala spletna diskusija, ki je bila namenjena premišljanju seksualnega dela skozi perspektivo dela. Sodelujoči so iskali odgovore na vprašanja kaj je delo, kakšne so razlike in podobnosti med seksualnim delom in drugimi poklici ter kako se seksualno delo umešča v kapitalistično družbo in odnose. V projektu ORIS (Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme) raziskujemo poti opolnomočenja seksualnih delavk_cev skozi oblikovanje in izvajanje politik.

On sex work2

Govorci in govorke ter naslovi prispevkov:

  • Iztok Šori: Perspektiva poklicnih tveganj v raziskovanju seksualnega dela
  • Marie Kaltenbach: Vpogledi v aktualni diskurz o prostituciji v Nemčiji
  • Vlasta Jalušič: Nekaj ​​premislekov o konceptu dela
  • Majda Hrženjak: Seksualno delo z vidika intimnega dela in dela s telesom
  • Leja Markelj: (Re)interpretacija perspektive seksualnih delavk v raziskavah
  • Maja Breznik: Seksualno delo med osebno in ekonomsko odvisnostjo

Dogodek je moderirala Mojca Pajnik.