Novice

Gostovanje na konferenci Evropskega združenja za pravice seksualnih delavk_cev (European Sex Workers’ Rights Alliance)

Gostovanje na konferenci Evropskega združenja za pravice seksualnih delavk_cev (European Sex Workers’ Rights Alliance)

V Bruslju je ta teden potekala konferenca Evropskega združenja za pravice seksualnih delavk_cev (European Sex Workers’ Rights Alliance). Na njej je Iztok Šori predstavil prispevek o vplivu stigme na poklicna tveganja v seksualnem delu, ki temelji na rezultatih raziskovalnega projekta ORIS. Poudaril je, da moramo upoštevati različne oblike stigme, ko razmišljamo, kako izboljšati zdravje in varnost pri delu na tem področju. Izkušena, pričakovana, ponotranjena, večplastna, zaznana in sekundarna stigma tvorijo povezano mrežo in delujejo v medsebojni interakciji. Najbolj negativen vpliv imajo na dostop do institucij ter na zasebna življenja. To kaže na veliko potrebo po izobraževanju za zaposlene na policiji, v zdravstvu in drugih javnih institucijah o zagotavljanju nestigmatizirajoče obravnave seksualnih delavk_cev. Tako njih, kot druge javnosti, vključno s strankami, je potrebno informirati o pravicah seksualnih delavk_cev. In nenazadnje, stigma je vprašanje moči in zatiralskih družbenih norm v zvezi s spolnostjo, spolom, spolno usmerjenostjo in monogamijo, zato je nujno, da te norme aktivno razgrajujemo, kar seksualne delavke_ci že počnejo v vsakdanjem življenju. Zato pa tudi so tarče stigmatizacije.

sex workers rights