Novice

Kulturna srečanja v intervencijah proti nasilju

Kulturna srečanja v intervencijah proti nasilju

Fakulteta za management Univerze na Primorskem vabi na raziskovalni seminar z naslovom Kulturna srečanja v intervencijah proti nasilju,  ki ga bo izvedla izr. prof. dr. Vlasta Jalušič. Seminar se bo odvil 18. maja 2017 ob 16.30 na Fakulteti za management, Trg Brolo 12, predavalnica B7.

Projekt CEINAV (Cultural encounters in interventions against violence) v okviru EU-programa Humanities in European Research Area – HERA je potekal v štirih evropskih državah in je obravnaval kulturna srečevanja in napetosti v ukrepih in javnih politikah proti nasilju – zajemal je področje etike, zakonodaje in državljanstva. Temeljni poudarek je bil na pravicah žensk in otrok v sklopu pravice biti varen/varna pred nasiljem. Proučil je vlogo kulture v tistih nacionalnih pravnih in institucionalnih mehanizmih, ki vplivajo na prakse posredovanja proti nasilju.

Program seminarja:
– predstavitev, kako je projekt nastal, osnove projekta, njegova izvedba in diseminacija rezultatov;
– projekcija dokumentarnega filma Everything I told them (Vse, kar sem jim povedala), avtoric Vlaste Jalušič in Lane Zdravković, ki je nastal v okviru raziskovalnega projekta;
– razprava – komentarji, vprašanja in odgovori.