Novice

Mednarodna konferenca ‘Razumeti vzroke in posledice kriminalizacije migracij’

Mednarodna konferenca ‘Razumeti vzroke in posledice kriminalizacije migracij’

Mirovni inštitut je v sodelovanju s partnerji (Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies) 17. in 18. maja 2018 gostil mednarodno konferenco z naslovom »Razumeti vzroke in posledice kriminalizacije migracij« (Understanding causes and consequences of the criminalisation of migration). Na predvečer konference, 16. maja 2018, se je v sodelovanju z založbo*cf odvila tudi predstavitev knjige Nasilne meje (Violent Borders, avtor: Reece Jones).

Pogovor o knjigi ‘Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja’, Atrij ZRC.

Pogovor o knjigi ‘Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja’, Atrij ZRC.

Na konferenci se je srečalo 28 strokovnjakov in strokovnjakinj ter raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki so predstavili interdisciplinarne prispevke s področja prava, politologije, sociologije, mednarodnih odnosov ter iz prakse. Konferenca, na kateri so si udeleženci izmenjali informacije, ugotovitve iz raziskav in mnenja o povečanem trendu kriminalizacije migracij, je bila izjemno uspešna (kar sklepamo na osnovi visokih ocen iz evalvacijskih vprašalnikov), polna zanimivih razprav, novih kontaktov in idej za prihodnje delovanje.

Program konference in zbornik povzetkov