Novice

O političnosti afektov in diskurzivnih strategijah migracijskih družbenih gibanj

O političnosti afektov in diskurzivnih strategijah migracijskih družbenih gibanj

fotoMojca Pajnik je na konferenci Evropskega konzorcija za politološko raziskovanje (ECPR), ki je potekala 4.-8. septembra v Pragi, predstavila izsledke raziskave o moči in potencialu afektov v procesih mobilizacije migracijskih družbenih gibanj. V prispevku z naslovom Političnost afektov: okvirjanje migracij skozi mobilizacijo afektivne komunikacije, ki ga sopodpisuje Marko Ribać, je predstavila rezultate analize okvirjanja na podlagi dokumentov, ki so jih objavile politične iniciative, aktivistične skupine in migrantski kolektivi v desetih evropskih mestih, od Aalborga do Palerma, od Hamburga do Maribora. Skozi podobnosti in razlike v tematiziranju migracij, ki prečijo raznolike družbene kontekste in mikro lokacije, se prispevek posveča preučevanju translokalnih povezav in možnosti politične akcije, ki gredo onkraj nacionalno vzpostavljenih solidarnostnih mrež. Prispevek pretresa tudi afektivnost javnih diskurzov; preučuje razpon afektov, ki so mobilizirani na temo migracij, azilnih politik, mejnih režimov in institucionalne represije. V ospredju je premislek o potencialih afektov, vpetih v diskurz, ki naslavlja diskriminatorne družbene prakse in artikulira možnosti družbenih sprememb. Prispevek je rezultat raziskovalnega projekta »Udejanjanje državljanstva in solidarnosti ‘od spodaj navzgor’«.