Novice

O solidarnosti, intersekcionalnosti in transokalnem v delovanju družbenih gibanj v urbanih okoljih

O solidarnosti, intersekcionalnosti in transokalnem v delovanju družbenih gibanj v urbanih okoljih

Na sestanku mednarodnega raziskovalnega projekta o delovanju družbenih gibanj v evropskih mestih v petih državah (na Danskem, v Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Švici) smo razpravljali o metodi analiza okvirjanja, s pomočjo katere preučujemo, kako iniciative s področij migracij, stanovanjske politike in skrbstvenega dela koncipirajo solidarnost, intersekcijske strategije in translokalno delovanje. Razpravljali smo o strategijah gibanj in iniciativ v urbanih okoljih, ki jih razumemo kot »cone pogajanj«, v katerih se artikulirajo »politike lokacij« na omenjenih treh področjih delovanja. Sestanek smo namenili tudi pogovorom o terenskem delu, ki ga načrtujemo v izbranih mestih, in sicer s kombinacijo pristopov globalne in digitalne etnografije. Srečali smo se v Ljubljani, kjer smo obiskali nekdanjo tovarno Rog, Metelkovo in Plac, sestanek smo nadaljevali v Piranu, kjer smo se med drugim seznanili tudi z iniciativami, ki jih na področjih migracij, stanovanj in skrbstvenih potreb podpira piranska občina. Srečanje je potekalo med 11. in 15. oktobrom 2022.