Novice

Politizacija in ospoljenje dolgotrajne oskrbe

Politizacija in ospoljenje dolgotrajne oskrbe

Politicising and gendering care for older peoplePri založbi Manchester University Press je izšel mednarodni zbornik Politicising and gendering care for older people. Multidisciplinary perspectives from Europe, ki prinaša kritični vpogled v procese politizacije in ospoljenja skrbi za starejše ljudi. V desetih poglavjih avtorice_ji analizirajo, kako se skrb spreminja v času in prostoru, ter kako se procesi politizacije in ospoljenja skrbi prekrivajo, si nasprotujejo ali se medsebojno krepijo, hkrati pa vodijo k večji (ne)enakosti spolov na različnih ravneh. Majda Hrženjak, Jana Mali in Vesna Leskošek so prispevale poglavje Policy controversies in the Long- Term Care Act in Slovenia, v katerem analizirajo tri osnovne storitve – institucionalno oskrbe, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek – ki jih vzpostavlja Zakon o dolgotrajni oskrbi. Avtorice v analizi uporabljajo tri koncepte kot ključne za vpliv dolgotrajne oskrbe na  enakost spolov, in sicer (de)familizacijo, (de)institucionalizacijo in javne storitve. Analiza pokaže, da ukrepi, kot so zastavljeni v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, sprožajo številne dileme in potencialne problematične razvoje, kot so podružinjenje in deprofesionalizacijo oskrbe, domestifikacijo žensk, širjenje sive ekonomije in prekarnih oblik skrbstvenega dela. Razloge za takšen rezultat 20-letne politizacije Zakona o dolgotrajni oskrbi vidijo v napetostih in protislovjih vsakokratne družbene organizacije oskrbe, ki predstavlja prizorišče mnogoterih konfliktnih interesov, zato je pri oblikovanju rešitev nujna široka in odprta javna razprava.