Novice

Posvet o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

Posvet o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

ŽLS Vas vabi na posvetovanje o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v ponedeljek, 1.2.2016, od 16. do 19.ure v Hiši Evropske unije (konferenčna dvorana), Breg 14, Ljubljana.

Avgusta 2015 je Evropska komisija (EK) objavila novo pobudo z naslovom ‘A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families’, s katero želi nadomestiti predlog iz leta 2008 o spremembi direktive o materinskem dopustu (slo: porodniški dopust). Osnovni cilj širšega predloga prilagoditve obstoječe zakonodaje je spodbuditev zaposlovanja žensk s pomočjo mehanizmov, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev ter spodbujajo enakomernejšo razporeditev skrbstvenih obveznosti med ženskami in moškimi. Predlog EK vsebuje tri možnosti: popravke obstoječe zakonodaje, izboljšanje evropskih politik in kombinacijo obeh pristopov.

S strokovnjakinjami in strokovnjaki z relevantnih področij bodo kritično ocenili predloge EK in oblikovali izhodišča predlogov Evropskemu ženskemu lobiju ter slovenskim odločevalkam in odločevalcem v pristojnih evropskih institucijah.

Osredotočili se bodo na naslednja vprašanja:

  • Dr. Maca Jogan, Fakulteta za družbene vede: Delo + družina- razvojna perspektiva za moške in ženske.
  • Dr. Jana Javornik, Leeds University Business School (Centre for Employment Relations, Innovation & Change): Starševsko varstvo – prakse v EU, Slovenija in novi predlogi EK
  • Dr. Živa Humer, Mirovni inštitut: Enakopravno očetovstvo – kako resno mislijo s tem novim konceptom države članice, Slovenija in EK v svojem novem predlogu?
  • Sonja Šmuc, Združenje Manager: Kaj o predogih EK menijo managerji in managerke?
  • Dr. Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja: Demografski izzivi, enakost spolov kot vprašanje razvoja in predlogi EK
  • Dr. Roman Kuhar, Filozofska fakulteta: LGBTI in predlogi EK

Posvet bo odprt za javnost