Novice

Predstavnica javnosti v Novinarskem častnem razsodišču

Predstavnica javnosti v Novinarskem častnem razsodišču

Katarina Vučko je leta 2006 diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2012 je opravila pravniški državni izpit. Leta 2007 se je kot strokovna sodelavka na področju človekovih pravic zaposlila na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC. Od leta 2009 je zaposlena na Mirovnem inštitutu, kjer tako v nacionalnih kot mednarodnih projektnih konzorcijih deluje kot pravna svetovalka in raziskovalka na področju človekovih pravic, zlasti na področju kazenskega in upravnega prava, državljanstva, izbrisa, migracij, azila in nediskriminacije. Njeno delo vključuje opravljanje pravnih analiz na različnih področjih (med drugim na področju sovražnega govora, nasilja nad ženskami in otroki, rasizma ter dostopa do sodnega varstva) in izvajanje predavanj ter delavnic.

Med letoma 2011 in 2013 je bila slovenska koordinatorka projekta RED, Mreža za boj zoper rasizem, ksenofobijo in netoleranco, v katerem je neodvisna mednarodna raziskovalna mreža sedemnajstih organizacij oblikovala sistem zgodnjega opozarjanja o rasizmu in diskriminaciji ter atlas rasizma in diskriminacije, ki je vseboval informacije o zakonodaji in politikah držav proti diskriminaciji, rasnemu nasilju in sovražnemu govoru na številnih področjih družbenega življenja, med drugim na področju medijev.

Leta 2012 je bila svetovalka Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v okviru projekta vzpostavitve varstva pravic v Azerbajdžanu. Med letoma 2011 in 2014 je v okviru nacionalne stične točke Mirovnega inštituta za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pripravljala poročila in študije o spoštovanju temeljnih pravic v Sloveniji, izvajala pa je tudi predstavitve za predstavnike Odbora ministrov Sveta Evrope o uresničevanju obveznosti Slovenije kot države članice Sveta Evrope. Aktivno sodeluje znotraj Evropske mreže o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness) in Evropske mreže Justicia na področju kazenskega prava.

Kot predstavnica Mirovnega inštituta z Varuhom človekovih pravic RS sodeluje pri izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma na podlagi Opcijskega protokola h konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.