Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights

Glavni cilj projekta je v razumevanju homofobije in diskriminacije gejev in lezbijk, ki se v evropskem kontekstu pojavlja ob poskusih promocije njihovih človekovih in državljanskih pravic. Projekt je usmerjen k štirim glavnim faktorjem: a) socio-kulturni faktorji in institucionalne norme in prakse, ki ohranjajo homofobijo v vsakdanjem življenju; b) pravni diskurzi, ki na nacionalni in EU ravni podpirajo ali onemogočajo razvoj nove zakonodaje ali implementacijo obstoječih zakonov; c) strategije, ki jih geji in lezbijke uporabljajo v različnih socialnih kontekstih v prizadevanju k družbeni in politični transformaciji; d) izmenjava dobrih praks med državami z različnim nivojem pravne zaščite gejev in lezbijk.

Vodja projekta: Roman Kuhar
Sodelavci na projektu: Simon Maljevac, Živa Humer in Neža Kogovšek ŠalamonIzvedba

Na osnovi analiz zbranega empiričnega gradiva (fokusne skupine s študenti pedagogike ter geji in lezbijkami + analiza zakonov) smo organizirali mednarodno konferenco (EE seminar) o homofobiji v šoli. Seminar, ki je potekal v Ljubljani, je bil organiziran kot del nacionalne konference, na kateri smo predstavili izsledke raziskave. Poleg tega smo izdali knjigo Obrazi homofobije, ki predstavlja rezultate slovenskega dela raziskave, in prispevali k objavi primerjalnih rezultatov, zbranih v angleški knjigi Confronted Homophobia in Europe: Legal and Social perspectives.

Rezultati

– Mednarodni seminar »Homophobia in Schools in Eastern Europe« (Ljubljana, 6. & 7. maj 2011).
– Mednarodna konferenca »Confronting Homophobia in Europe: Social and Juridicial Perspectives« (Padua, Italija, 8. oktober 2011). Predstavljeni referati: a) Sociological features of homophobia.
The case of Slovenia (Živa Humer & Roman Kuhar); b) Legal features of homophobia: The case of Slovenia (Neža Kogovšek Šalamon) + razprava o vlogi GLBT nevladnih organizacij v šolah (Simon Maljevac).

Partnerji:

City of Venice (Italy); European Study Centre on Discrimination (CESD, Italy); University of Nottingham - School of Sociology and Social Policy (UK); Peace Institute (Slovenia); Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences (Hungary).

Financerji:

Evropska komisija, Open Society fundations.