FOCUS – Fostering Caring Masculinities

Namen projekta Spodbujanje vključevanja moških v skrbstvene aktivnosti (FOCUS: Fostering Caring Masculinities) je proučiti in izboljšati možnosti, ki jih imajo moški za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, da bi lahko spodbujali njihovo pripravljenost za večje prevzemanje skrbstvene vloge. Za doseganje navedenega cilja se študija osredotoča na okvirne pogoje podjetij, da bi moške lahko razumela kot akterje in ciljne skupine ter jih vključila v politike za doseganje enakopravnosti.

Projekt finančno podpira Evropska komisija preko svojega Akcijskega programa za enakost spolov. FOCUS se navezuje na eno poglavitnih tem tega programa, ki je “vloga moških pri spodbujanju enakosti spolov, še posebej vloge moških in očetov pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja”. Pobuda za projekt je prišla iz norveškega Ministrstva za otroke in družinske zadeve, ki projekt tudi dodatno finančno podpira.
http://www.caringmasculinities.org/
Poročilo v formatu Acrobat (pdf)

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavca na projektu: Roman Kuhar in Živa HumerFinancerji:

Evropski skupnostni akcijski program za promocijo enakosti spolov (EU's Community Action programme to promote Gender equality between men and women)